Hexagon förvärvar tillgångar i mjukvarubolag i USA

9 maj 2007

Hexagon har förvärvat samtliga tillgångar i det amerikanska mjukvarubolaget Acquis, Inc. (www.acquisinc.com).

Acquis är en ledande aktör i utvecklingen av webbaserad redigering av data. Bolaget har en omsättning om cirka 3 MUSD och verksamheten bedrivs utifrån Palo Alto, USA och Dublin, Irland. Acquis har idag cirka 10 anställda.

"Den geospatiala marknaden fortsätter att utvecklas i hög takt och efterfrågan på geospatial information ökar kraftigt. Acquis teknologi ger näringslivet en ökad tillgänglighet till geospatial information och gör det möjligt för fler att använda geospatial data i det dagliga arbetet", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Acquis konsolideras från och med den 1 april 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

"Förvärvet av Acquis är ytterligare ett steg i Hexagons tillväxtstrategi och satsning på mjukvaruutveckling. Acquis kompletterar Hexagons erbjudande på mjukvaruområdet och utökar koncernens portfölj av intellektuella tillgångar", säger Ola Rollén.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon