Hexagon förvärvar tysk mätteknikdistributör

25 juli 2007

Hexagon har träffat avtal om att förvärva samtliga tillgångar i tyska Gesswein GmbH.

Gesswein är en väletablerad distributör av produkter inom mätmarknadens makrosegment i sydvästra Tyskland. Bolaget har sedan länge goda affärsrelationer med Hexagons dotterbolag Leica Geosystems Germany. Gessweins omsättning år 2006 uppgick till 1 MEUR. Bolaget har de senaste åren visat en stabil tillväxt.

Leica Geosystems verksamhet i regionen kommer att slås samman med Gesswein och ett regionalt försäljnings- och supportkontor i Gessweins lokaler i Karlsruhe kommer att etableras. Samtliga anställda inom Gesswein kommer att ingå i Leica Geosystems tysklandsteam. Gesswein har ett utmärkt renommé i regionen. Med en sammanslagen organisation ska Geisswein och Leica Geosystems förse marknaden med än bättre service och support.

Gesswein konsolideras från och med den 1 augusti 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kraft, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon