Hexagons nyemission fulltecknad

19 april 2006

Sammanräkningen i Hexagons nyemission visar att 787 500 A-aktier och 16 508 132 B-aktier, motsvarande 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.

De 179 395 B-aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,0 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas de aktieägare som önskat teckna aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt. Härigenom kommer således emissionen att bli fulltecknad. Hexagon tillförs genom nyemissionen cirka 2 700 MSEK.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 17 475 027 i Hexagon, varav 787 500 aktier av serie A och 16 687 527 aktier av serie B, och aktiekapitalet med 69 900 108 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 349 500 552 SEK och antalet aktier till 87 375 138, varav 3 937 500 aktier av serie A och 83 437 638 aktier av serie B. De nyemitterade B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens A-lista och SWX Swiss Exchange från och med tisdagen den 25 april 2006.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kraft, IR Manager, Hexagon AB, 08 601 26 27

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon