Delårsrapport januari - mars 2005

3 maj 2005

· Orderingången ökade med 22 procent till 2 382 MSEK (1 950).
· Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 2 241 MSEK (1 760).
· Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent
· Resultatet före skatt ökade med 62 procent till 152 MSEK (94).
· Resultat efter skatt ökade med 62 procent till 110 MSEK (68).
· Resultat per aktie ökade med 66 procent till 5,83 SEK (3,52).
· Kassaflödet per aktie uppgick till -2,59 SEK (3,89).

                   Första kvartalet
             2005     2004        Förändring
 (MSEK)                    Redovisad   Justerad*
 Orderingång       2 382     1 950    22 %     7 %
 Nettoomsättning     2 241     1 760    27 %     11 %
 Rörelseresultat      180      119    51 %     18 %
 (EBIT 1)
  Marginal %       8,0      6,8     1,2     0,4
 Rörelseresultat      180      110    64 %     27 %
 Resultat före       152      94    62 %     30 %
 skatt
 Resultat efter      110      68    62 %     31 %
 skatt
 Resultat per       5,83     3,52    66 %     33 %
 aktie, SEK
 Kassaflöde per     -2,59     3,89   -167 %        
 aktie, SEK

* Justerad för valutaeffekt och jämförbar struktur

Hexagon AB tillämpar från och med den 1 januari 2005 International
Financial Reporting Standards (IFRS) i enlighet med EU:s regler.

 För ytterligare information,   Presentation av delårsrapporten
 kontakta:             kommer att ske via en
 Ola Rollén, VD och koncernchef,  telefonkonferens tisdagen den 3 maj
 Hexagon AB, tel 08-601 26 20   2005, klockan 15.00. Se instruktion
 Håkan Halen, CFO, Hexagon AB, tel www.hexagon.se
 08-601 26 20
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon