Hexagon förvärvar amerikansk hjultillverkare

15 juli 2005

Hexagon förvärvar genom sitt affärsområde Hexagon Polymers hjuldivisionen inom Trostel SEG, Inc., beläget i Lake Geneva, Wisconsin, USA.

Omsättningen uppgår till 13 MUSD på årsbasis.

Förvärvet är planerat den 2 september 2005.

Verksamheten kommer att drivas vidare i Lake Geneva, och förutsättningarna för expansion bedöms som goda.

Genom detta förvärv blir Hexagon Polymers en global leverantör av hjul till truck- och länkhjulsindustrin.

För ytterligare information kontakta:
Lars Olofsson, CEO
Hexagon Polymers AB
Tel: +46 70 537 48 01

Håkan Halén, CFO
Hexagon AB
Tel: +46 8 601 26 20

Hexagon AB är en global teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till cirka 7 GSEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon