Delårsrapport januari - juni 2004

10 augusti 2004

Andra kvartalet 2004

·Nettoomsättningen ökade till 2 126 MSEK (1 825). I fasta växelkurser
och jämförbar struktur ökade omsättningen med 15 procent.

·Resultat före skatt ökade med 39 procent till 121 MSEK (87).

·Resultat per aktie ökade med 41 procent till 4,49 SEK (3,19).

·Kassaflödet per aktie ökade till 13,14 SEK (2,97).

Första halvåret 2004

·Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 886 MSEK (3 672). I
fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 9 procent.

·Resultat före skatt ökade med 32 procent till 207 MSEK (157).

·Resultat per aktie ökade med 35 procent till 7,57 SEK (5,62)

·Kassaflödet per aktie ökade till 17,03 SEK (6,17).

 För ytterligare information kontakta:               
 Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon