Hexagon förvärvar mätteknikföretag med spetskompetens

19 juni 2001

HEXAGON FÖRVÄRVAR MÄTTEKNIKFÖRETAG MED SPETSKOMPETENS Hexagon har via sitt helägda dotterbolag Brown & Sharpe, övertagit personalen och förvärvat inkråmet avseende agenturerna Brown & Sharpe och Renishaw, från Mikro-mess AB. Verksamheten omsätter ca 30 MSEK per år och har 15 anställda. Förvärvet sker per den första september. Det nya svenska bolaget kommer att marknadsföra Brown & Sharpes produkter samt ytterligare utveckla tillhörande eftermarknadsaffärer, i enlighet med det koncept Brown & Sharpe framgångsrikt utvecklat på ett stort antal marknader i hela världen. Bolaget kommer även att ansvara för koordineringen av Brown & Sharpes fortsatta expansion på de nordiska och baltiska marknaderna samt marknadsföra Reinshaws mätprobar och övriga system på de svenska och norska marknaderna. Brown & Sharpe, som ingår i Hexagons affärsområde Metrology, är en världsledande aktör inom mätteknikområdet med tillverkning av koordinatmätmaskiner (CMM:s) och handverktyg vid 7 tillverkande enheter i olika delar i världen. Omfattande efter-marknadsaffärer utgår från drygt 20 regionala s.k. precisionscenter som ansvarar för uppgradering av maskiner och mjukvara, utbildning, kontrakterat underhåll m.m. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD Hexagon AB Lars Olsson, VD Mikromess AB Tel: 08 - 601 26 20 Tel: 08 - 583 600 35 Gert Viebke, Hexagon AB Tel: 08 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon