Antenner för trådlös teknologi

2 augusti 2000

GigaAnt Antenner för trådlös teknologi GigaAnt utvecklar, tillverkar och marknadsför externa kundanpassade antenner för trådlös kommunikation över korta avstånd. Antennerna används i Bluetooth-, hem-RF- och trådlösa LAN-applikationer i 2.4 GHz bandet. Utöver själva antennerna kan GigaAnt hjälpa sina kunder med kundanpassad utveckling, support samt RF testning i sitt nybyggda lab i Lund. Alla radiomottagare måste ha en antenn. Antennens design, kvalitet samt placering är kritisk för funktionen i den applikation där antennen används. Detta är GigaAnts kompetens. GigaAnt ABs målsättning är att bli det naturliga valet vid utveckling av antennteknologin i samband med Bluetooth produkter över hela världen. Vi siktar mot att nå en världsledande ställning inom detta område. Då många Bluetooth produkter kommer att tillverkas i korta serier, satsar GigaAnt AB sina utvecklingsresurser mot det avgiftsfria 2.4GHz ISM bandet. Idag har GigaAnt redan antenner för tre basplattformar. Alla standardantenner kan, på kundens begäran, anpassas så att de passar ett specifikt önskemål. För stora volymapplikationer med specialkrav kan GigaAnt idag utveckla och serietillverka skräddarsydda antennlösningar. Över 25 års erfarenhet Från start har GigaAnt AB en unik kompetens kring antenndesign, samt utveckling, mätning och testning av antenner såväl som storskalig volymproduktion. Bolaget har redan tecknat avtal med flera prominenta användare av den nya Bluetooth teknologin. Kommersiella leveranser har påbörjats under juni. GigaAnt är ett helägt dotterbolag till Moteco AB som är en av världens största tillverkare av mobiltelefonantenner. Moteco har utvecklat och tillverkat antenner för mobila applikationer i över 25 år och har idag 300 anställda i sina anläggningar i Sverige, Kina samt Malaysia. Moteco och GigaAnt ingår i Hexagon AB (publ) som är noterat på A-listan på OM Stockholms fondbörs. GigaAnts huvudkontor samt FoU center är beläget i Ideon, Lund, där även Ericsson samt andra välkända Bluetooth användare som tex C-Technologies, Anoto, AU System,Axis etc också lokaliserat sina FoU-enheter. För mer information, besök vår hemsida på: gigaant.com Eller kontakta: Morten Smedstad, VD Moteco, på 070-582 82 40 Ola Rollén, VD HEXAGON, på 070-511 61 73 GigaAnt AB, Ideon Science & Technology Park, Ole Römers väg 16, SE-223 70 Lund

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon