Hexagons bolagsstämma

4 maj 2000

Hexagons bolagsstämma dags dato i Göteborg samlade cirka 100 deltagare. Stämman behandlade sedvanliga stämmoärenden. Stämman fastställde utdelningen till 5,00 kronor per aktie (5,00) vilket motsvarar 58 % (36) av vinsten per aktie efter full skatt. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2000 och utdelningen beräknas utbetalas den 12 maj 2000. VD Börje Anderssons anförande (referat) Börje Andersson konstaterade inledningsvis att koncernen expanderat kraftigt under perioden 1993 - 1998. Verksamhetsåret 1999 blev ett mellanår med en kännbar lågkonjunktur som i kombination med omorganiseringen av Moteco påverkade resultatet negativt. 1999 omsatte Hexagonkoncernen 4,7 miljarder kronor (4,9) med ett resultat före skatt om 179 Mkr (313). Orderingången har ökat starkt sedan november 1999 och under första kvartalet 2000 ökade resultatet efter finansnetto med 27 % (exklusive reavinster). Avslutningsvis informerade Andersson om Hexagons förvärv av Berendsens Hydraulik- verksamhet i Norden. Denna verksamhet omsätter 1,2 miljarder kronor och blir tillsammans med Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik Nordens största och marknadsledande aktör inom hydraulikbranschen. Val av styrelse Styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Hans Nergårdh, Sven Ohlsson och Carl-Henric Svanberg omvaldes. Till ny ledamot valdes Ola Rollén. Ny VD och koncernchef Ola Rollén tillträdde som VD och koncernchef för Hexagonkoncernen i samband med dagens bolagsstämma. Rollén angav att han betraktade Hexagon som en välskött koncern med god potential för vidare expansion. Utmaningen blir att göra Hexagon betydligt större, mindre diversifierat och ge koncernen en tillväxtorienterad internationell prägel. Landskrona den 4 maj 2000 HEXAGON AB (publ)

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon