AKA Industriprodukter AB avyttrar AKA VVS AB

31 mars 2000

AKA Industriprodukter AB avyttrar AKA VVS AB:s verksamhet till Beulco Armatur AB Den 3 april 2000 övergår AKA VVS AB:s verksamhet till Beulco Armatur AB. Båda bolagen har en liknande affärsidé, d v s importerar och förser VVS marknaden med högklassiga produkter. Genom sammanslagningen breddas Beulcos sortiment avseende rörkopplingar, vattenmätarkonsoler, avstängningsventiler och flexibla slangar med AKA VVS:s sortiment bestående av bland annat pumpar, expansionskärl och filter. AKA VVS:s omsättning var under 1999 cirka 33 Mkr och Beulcos omsättning cirka 70 Mkr. AKA VVS är ett dotterbolag till AKA Industriprodukter AB som ingår i Hexagonkoncern. Stockholm den 31 mars 2000 AKA INDUSTRIPRODUKTER AB Per Söderman VD För ytterligare information kontakta: Per Söderman, VD, AKA Industriprodukter AB, telefon +358 9 54 77 01

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon