Erbjudande till aktieägarna i Konverta AB

8 juni 1998

Erbjudande till aktieägarna i Konverta AB vars aktieinnehav i Hexagon AB motsvarar 38 % av röstvärdet På initiativ av Torbjörn Ek med flera större ägare i Konverta, har idag erbjudande lämnats av Melker Schörling (via bolag) om förvärv av samtliga aktier i Konverta. Styrelsen i Konverta har enhälligt rekommenderat aktieägarna att anta budet. Förutsatt att budet får erforderlig acceptans kommer Melker Schörling att behålla 70 % av aktierna i Konverta och resterande 30 % att innehas av Sven Ohlsson, Maths O Sundqvist och Börje Andersson. Torbjörn Ek är VD i Konverta och styrelseordförande i Hexagon. Han fyller snart 65 år och har aviserat att han önskar lämna VD-befattningen i höst samt ordförandeposten i Hexagon vid bolagsstämman våren 1999. Sven Ohlsson kommer föreslås bli ny styrelseordförande i Hexagon. Melker Schörling och övriga avser att Konverta skall: fortsätta vara en stabil och långsiktig ägare i Hexagon och genom aktivt styrelsearbete medverka till att dess strategiska mål - Vision 2000 förverkligas - utveckla Konverta till att omfatta ytterligare engagemang där bolagets erfarenhet och kompetens inom företagsutveckling kan tillvaratagas I ett uttalande säger Torbjörn Ek: "För mig är det viktigt att successionsfrågor i företag löses med stor omsorg både vad gäller huvudägande och ledning. Konverta står inför en ny utvecklingsfas. Den bör ledas av någon som kan ta uthålligt ansvar. Jag är mycket glad över att vi med Melker Schörling i spetsen för en kunnig och erfaren ägarkvartett har funnit en idealisk lösning för Konvertas framtida ägande." Landskrona den 8 juni 1998 HEXAGON AB Börje Andersson VD För ytterligare information kontakta gärna: Torbjörn Ek, telefon 08-13 68 81 Börje Andersson, telefon 0418-44 92 00

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon