Pojazdy w wymagających warunkach klimatycznych

EDAG - Niemcy

EDAG Engineering GmbH stosuje system fotogrametryczny a o nazwie MoveInspect DPA w celu pomiaru deformacji w komorze klimatycznej.


Drzwi, nadkola, zderzaki, spoilery- komponenty nadwozia muszą precyzyjnie pasować bez względu na panujące warunki zewnętrzne. Charakterystyka specjalna taka jak deformacja lub rozszerzalność, musi być mierzona na etapie rozwoju nowych materiałów czy komponentów. Jak materiał się zmienia w wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności czy podczas ekstremalnych chłodów? Komora klimatyczna dostarcza odpowiedzi, wytwarzając sz-tuczne warunki otoczenia, pozwalając na realizację pomiarów.

EDAG_Streckendeformation

Partner zrównoważonego rozwoju technologii

EDAG, jako jeden z największych niezależnych partnerów zajmujących się rozwojem w globalnym przemyśle samochodowym, doskonale zdaje sobie sprawę, co stanowi wyzwanie dla najbardziej wymagającej produkcji, jaką jest przemysł samochodowy. Firma skupia się na całościowym rozwoju samochodów i dostarcza porad oraz wsparcie swoim klientom, pozwalając na sprawne wprowadzenie prototypu. Zadaniem jest znalezienie odpowiednich rozwiązań wykorzystując wewnętrzne akredytowane laboratoria, które to dostarczają wnikliwych i ważnych informacji na wczesnym etapie projektu- dla komponentu czy całego pojazdu. Testy te pozwalają wnioskować na wczesnym etapie, a tym samym dają dodatkową elastyczność na etapie rozwoju.

EDAG_VermessungPrzed każdym pomiarem, tworzony jest tak zwany profil temperaturowy- Czy temperatura powinna być stabilna przez dłuższy okres, a może zmienna w czasie? Jakie są poziomy tej temperatury czy wilgotności? Należy również określić dokładny czas pomiaru oraz wartości pomiaru, które na koniec trzeba ze sobą porównać. Standardowy pomiar trwa 25 dni. Badany obiekt przechodzi przez 50 cykli pomiarowych, z których każdy trwa 12 godzin. Przykład zmian temperaturowych: +23 °C, -35 °C, +55 °C przy dużej wilgotności, +80° C dla suchego otoczenia, następnie powrót do +23 °C.

Zarówno prototypy oraz pojazdy z produkcji seryjnej są poddawane tym testom. Dysponujemy zbiorem danych dla poszczególnych komponenów jak łączenia zderzaka, świateł czy grilla. Określamy deformację dla pojedynczych punktów oraz zakres tych zmian.

EDAG_Faehnchen

Pomiary współrzędnościowe 3D z wykorzystaniem ręcznego aparatu fotograficznego

W celu przeprowadzenia pomiarów optyczny, we wskazanych miejscach umiejscawiane są znaczniki oraz adaptery. Dla uproszczenia poszczególnych punktów na powierzchni, dostępnych jest szereg opcji pozwalających na oznaczenia miejsc ukrytych lub trudno dostępnych. Tak przygotowany obiekt jest fotografowany z różnych kierunków wykorzystując przy tym cyfrowy aparat. Równocześnie- w drugim kroku- cyfrowe zdjęcia są przetwarzane na komputerze a współrzędne 3D punktów są wyliczane automatycznie.
EDAG_EinzelvektorenW przeszłości, EDAG Wolfsburg wykorzystywał standardowe wykalibrowane piny, pozwalające na określanie stopnia dopasowania do szczeliny. Precyzja uzyskiwana za pomocą tej metody nie była już wystarczająca dla klientów, stąd zrodził się pomysł wykorzystania fotogrametrii. W 2011, EDAG Wolfsburg rozpoczął przeprowadzanie pomiarów optycznych za pomocą wypożyczonego MoveInspect DPA. W 2012 roku zakupiła swój własny system. Od tego czasu ta współrzędnościowa maszyna pomiarowa udowodniła swoją wartość.

Michael Annuß, Szef Działu Symulacji Otoczenia i Testów Wytrzymałościowych jest bardzo zadowolony z wyboru system firmy Hexagon: “Analiza deformacji, pomiar szczelin- to wszystko już nie stanowi żadnego problem dzięki rozwiązaniu z postaci MoveInspect DPA. Możemy przeprowadzać testy z dużą precyzją oraz szybko dostarczać ich wyniki. Pomiar bezstykowy gwarantuje, że obiekt nie jest obciążony fizycznym kontaktem. Nasi koledzy w Ingolstadt od dawna wykorzystują system MoveInspect DPA - kolejną zaletą jest porównywalność uzyskiwanych wyników oraz pełna kompatybilność.” 

DPA Professional

Bardzo dokładne pomiary z zastosowaniem ręcznie obsługiwanego aparatu oznaczają, że metrologia jest teraz bardziej mobilna niż kiedykolwiek wcześniej.

Studium przypadku: EDAG Engineering - Germany

EDAG Engineering GmbH stosuje system fotogrametryczny a o nazwie MoveInspect DPA w celu pomiaru deformacji w komorze klimatycznej