DPA w przemyśle lotniczym

Szybkie pomiary paneli słonecznych z użyciem mobilnego systemu pomiarowego 3D.

W Eurocopter Deutschland , badania obciążeniowe komponentów paneli słonecznych jest częścią procedur testowych. W ten sposób są określane między innymi parametry na sztywność oraz płaskość tych paneli. W celu realizacji tych pomiarów, firma Eurocopter bazuje na systemie pomiarowym pochodzącym z AICON i noszącym nazwę DPA. 


Zadanie pomiarowe 3D

Testy na sztywność i płaskość są przeprowadzane w dwóch warunkach: po obciążeniem i w stanie spoczynku. W celu przeprowadzenia tych testów, obiekt musiał być przeniesiony w miejsce rezydowania współrzędnościowej maszyny pomiarowej (WMP). Na WMP należało wykonać oba testy na obiekcie, którego wymiary wynoszą około. 2 x 2.5 metra lub 4 x 2.3 metra. W związku z tym mobilny system pomiarowy był pożądany.


Szybkie pomiary 3D z wykorzystaniem systemu DPA

Eurocopter_MessungWykorzystując mobilny system pomiarowy 3D, pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio w miejscu przeznaczenia. W celu wykonania testu sztywności panelu, został on ułożony na czterech wspornikach po jego rogach. Następnie rozmieszczono odpowiednią ilość refleksyjnych punktów pomiarowych do testów bez obciążenia.
W celu weryfikacji sztywności, masa wynosząca 5kg jest umiejscawiana w środkowej części panelu. Następnie powtarza się pomiary 3D, co pozwala zarejestrować deformację konstrukcji, wynoszącą pomiędzy 10mm a 20 mm. 

W kolejnym teście dokonujemy weryfikacji płaskości panelu. Wieszamy za rogi wzdłuż dłuższej krawędzi, dzięki czemu warunki są neutralne. Po ustaniu detalu, można wykonać pomiary. Wykorzystując aparat wysokiej rozdzielczości, pomiary są wykonywane w kilka minut bez konieczności stosowania statywu. Pierścień oświetlający zamocowany na aparacie zapewnia równomierne oświetlenie "targetów”.


Wyliczanie współrzędnych 3D, graficzna reprezentacja wyników

Wyliczanie pomiarów 3D ze zdjęć oraz wyliczanie współrzędnych odbywa się automatycznie z użyciem oprogramowania AICON 3D Studio. Użytkownik nie musi dokonywać żadnych czynności związanych z tymi przeliczeniami. Wyniki są połączone z klasycznym układem współrzędnych. W ramach programu AICON 3D studio, wyliczane są wektory zniekształceń dla próbki pod obciążeniem. Raport graficzny jest czytelny i łatwy w interpretacji w celu utworzenia końcowego raportu pomiarowego.