Pomiary W Trudnych Warunkach

WeserWind GmbH - Niemcy

structures for offshore wind farms
WeserWind mierzy strukturę fundamentów pod elektronie wiatrowe z użyciem DPA firmy AICON

Dokładność wymiarowa oraz wysoka jakość wykonania są istotnym czynnikiem, ponieważ indywidualne komponenty są składane na otwartym morzu. Instalacje morskie są drogie i wszelkie niepożądane koszty powinny być minimalizowane.

Elektrownie powietrzne tego typu są montowane na morzu często zanurzane na głębokość do 50 m. Napór wiatru oraz fal jest przenoszony do dna poprzez struktury fundamentu. Duże elektrownie instalowane na głębi posiadają fundamenty oparte na kilku punktach np. w kształcie trójnogu. Trójnogi takie są wykonane z wielkich rur stalowych i formują trzy stabilne podstawy. Z użyciem współrzędnościowego urządzenia pomiarowego DPA, firma WeserWind dokonuje kontroli dokładności wymiarowej tych trójnogów, które mogą osiągać długość do 60m i ważyć do 960t.

WeserWind_MessungWymagający projekt morski nie naruszający równowagi ekologicznej

WeserWind GmbH jest częścią Georgsmarienhütte Holding GmbH (GMH) i produkuje wielkogabarytowe stalowe konstrukcje w miejscowości Bremerhaven. Ponadto, oprócz różnorakich indywidualnych struktur morskich farm wiatrowych jak na przykład stacje transformatorowe i struktury ich fundamentów, firma skupia się na seryjnej produkcji tych struktur. Prefabrykacja jest wykonywana w dwóch innych fabrykach w dawnych stoczniach w Bremerhaven, podczas gdy finalny montaż całościowy jest dokonywany w hali specjalnie wybudowanej do tych zadań o wysokości 45 metrów i długości 180 metrów.

Dzięki takiej infrastrukturze, WeserWind jest jedyną taką firmą na świecie mogącą wykonać te statywy. W 2013 roku WeserWind dostarczył swój setny wyrób, czy potwierdził swoje kompetencje i rzetelność jako partnera w tak wymagających stalowych projektach.

Nowoczesna metrologia w starciu z masywnymi strukturami

Mobilny system pomiarowy 3D został pomyślnie wykorzystany po raz pierwszy w 2011 roku. Realizowane są zadania pomiarowe obejmujące kołnierze, otwory na nim, owalność kąt głowicy.

To pomaga na wczesne wykrywanie i regulacje przez ukończeniem produkcji i przed próbami montażu na morzu.

Prace pomiarowe są wykonywane na wysokości wynoszącej około 55-60 metrów w trudnych warunkach: bujanie, wiatr, niestabilny grunt. Nie stanowi to wyzwania dla DPA. System pomiarowe jest lekki i przenośny a zatem odpowiedni do pracy w nietypowych warunkach. System DPA może pokazać swoje zalety wszędzie tam, gdzie interferometry laserowe kapitulują.

WeserWind_FlanchadapterNa początku obiekt przeznaczony do pomiaru jest sygnalizowany za pomocą targetów i adapterów we wskazanych punktach pomiarowych. Następnie obiekt jest fotografowany z różnych kierunków z użyciem cyfrowego aparatu fotograficznego w taki sposób, aby objąć wszystkie wymagane obszary. Uzyskane obrazu są przetwarzane za pomocą komputera a współrzędne 3D punktów wyliczane są automatycznie. Wszelkie czynności pomiarowe wliczając pomiar kołnierza, prace przygotowawcze, wykonywanie zdjęć i generowanie raportu zajmuje mniej niż jedną godzinę.

Pomiary są wykonywane przez Techno¬logiekontor Bremerhaven (TKB) dla WeserWind. WaserWind i TKB we współpracy z inżynierami AICON opracowali procedurę pomiarową trójnogów. AICON zaoferował specjalne adaptery upraszczające pomiary otworów. Ponadto AICON opracował automatyczny test wraz z jednoczesnym generowaniem raportu. System pomiarowy DPA jest wyjątkowo uniwersalny i jest wykorzystywany podczas pomiarów okrągłości, porównanie z modelami CAD, analizą deformacji i zniekształceń obróbki.

WeserWind_VergleichSystem DPA firmy AICON spełnia wszelkie wymagania

Projekt (FKZ: 0325054) finansowany poprzez ministra środowiska BMU objął analizę pomiarową 3D. Po pierwszym teście z wykorzystaniem tachymetru, fotogrametrii i trakera laserowego, WeserWind optował za przenośnym systemem pomiarowym DPA firmy AICON.

Manager projektu Remo Pelzer z firmy WeserWind wyjaśnia powody dla których zdecydował się na wybór AICONa: „Nasza codzienna praca oparta jest na kontakcie z dużymi komponentami, które to muszę być wykonane w wąskich tolerancjach. System pomiarowy powinien nie tylko charakteryzować się wysoką dokładnością, ale musi poradzić sobie z ekstremalnymi warunkami montażu na morzu. Żaden inny system pomiarowy nie jest w stanie zaoferować takich możliwości w połączeniu z dużą mobilnością.