Analiza zniekształceń z użyciem DPA

Pomiary optyczne w komorze klimatycznej: Analiza deformacji z użyciem DPA

Testy temperaturowe są wykonywane w celu analizy wpływu warunków klimatycznych na nowe materiały. W celu przeprowadzenia analizy deformacji 3D, system optyczny DPA jest idealnym narzędziem. . Wyniki pomiaru wielu punktów pomiarowych są dostępne w ciągu minuty, graficzna reprezentacja deformacji jest łatwa w analizie.


Obowiązkowe testy temperaturowe

W fazie rozwoju, np. Podczas wdrażania nowych materiałów oraz części, należy przeprowadzić testy starzeniowe w celu analizy wpływu warunków klimatycznych na ten produkt. W tym celu wykorzystuje się komory klimatyczne, które to pozwalają na uzyskanie specyficznych warunków wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia testu.


Klimakammer_signalisierte-Tuer

Pomiar deformacji geometrii w ekstremalnych warunkach klimatycznych

Testy klimatyczny dostarczają istotnych informacji nt deformacji geometrycznej testowanego obiektu w korelacji z warunkami go otaczającymi. To wymaga kompletnych pomiarów 3D. W związku z ciągle rosnącymi oczekiwaniami szybkich pomiarów z jednoczesną dużą ilością punktów, system musi spełniać następujące wymagania:

  • Metoda bezstykowa gwarantująca brak wpływu pomiaru na zmianę geometrii w trakcie zbieranie danych
  • Możliwość użycia systemu wewnątrz komory klimatycznej. System musi dawać rzetelne wyniki w panujących warunkach.
  • Czas pomiaru powinien być krótki zakładając, że obiekt nie będzie się zmieniał w czasie tego pomiaru.
  • Proces wyliczania danych i współrzędnych 3D powinien być automatyczny w celu optymalizacji czasu badań.
  • Możliwość wizualizacji wyników w sposób czytelny i zrozumiały w celach udokumentowania badań.

 
W celu przeprowadzenia pomiaru deformacji geometrycznej badanej próbki w komorze klimatycznej, wykorzystano system DPA firmy AICON. 


Klimakammer_Darstellung

Pomiary optyczne z wykorzystaniem DPA

Wykorzystując aparat wysokiej rozdzielczości, próbka będzie sfotografowana zgodnie z indywidualną zasadą optymalizacji. W tym celu, wykorzystując oprogramowanie CodeMaker, zostaną wydrukowane punkty referencyjne na materiale nadającym się do testów. Wykorzystany aparat może być wykorzystany do pomiaru ekstremalnych warunków panujących w komorze. Czas pomiaru obiektu jest krótki a seria pomiarów może być wykonana sprawnie.

Automatyczne wyliczenia współrzędnych 3D w możliwie najkrótszym czasie

Klimakammer_Ergebnis Oprogramowanie analizujące zdjęcia DPA potrzebuje zaledwie kilku minut do przeprowadzenia kompletnej analizy obrazów i wyliczenia współrzędnych 3D. Wykorzystując oprogramowanie AICON 3D Studio, mamy możliwość łatwego porównania i wizualizacji wyników pomiaru. Wizualizacja wektorów odchyłek pozwala bardzo sprawnie odczytać i zinterpretować wyniki. Dodatkowo użytkownik ma możliwość nadania etykiet dla zadanych punktów pomiarowych, dzięki czemu sprawnie odczytujemy szczegółowe wartości.
Raport pomiarowy jest generowany z użyciem oprogramowania. Wyniki mogą być zintegrowane z wieloma programami pracującymi w środowisku Windows. Wykorzystyując AICON 3D Viewer mamy możliwość udostępniania wyników dla innych osób zachowując pełną funkcjonalność tych raportów.

DPA Professional

DPA Professional is a handheld digital camera-based photogrammetry system that allows for both production control and monitoring on the spot.