PC-DMIS Blade

PC-DMIS Blade – to kompleksowe rozwiązanie do pomiarów i analizy łopatek turbin

Zaczynamy?

Porozmawiaj z ekspertem i dowiedz się, w czym Hexagon może pomóc Twojej firmie.
PC-DMIS Blade ułatwia opracowanie programów pomiarowych dla łopatek turbin. Oprogramowanie zostało zaprojektowane we współpracy z wieloma producentami łopatek; jest kompletnym rozwiązaniem przeznaczonym do analogowego skanowania przekrojów łopatek. Oprogramowanie PC-DMIS Blade zostało wyposażone w przyjazny GUI (graficzny interfejs użytkownika), który umożliwia szybką identyfikację części, wybór przekroju, który zostanie pomierzony oraz rozpoczęcie procesu skanowania. Skanowanie innego typu łopaty to kwestia łatwego określenia nowych parametrów. Nie jest potrzebne dodatkowe programowanie maszyny CMM.

PC-DMIS Blade do analizy pomiarów łopatek wykorzystuje tradycyjne techniki oparte na przekrojach. Producenci łopatek w przeszłości polegali na wzorcach gilotynowych, aby pomierzyć charakterystyki łopaty takie jak kontury i kąty skręcenia. Wzorce te zapewniają zwięzłą informację, jednakże są drogie w utrzymaniu. Maszyna CMM wykorzystująca PC-DMIS Blade zapewnia szybszy, bardziej wszechstronny i tańszy pomiar bez utraty dokładności.

PC-DMIS Blade generuje łatwe do interpretacji raporty graficzne. Uproszczenie pomiaru to tylko jedna strona równania. Druga strona to dostarczenie do operatora użytecznych i zwięzłych informacji. PC-DMIS Blade generuje czytelne raporty jednostronne. Użytkownicy mogą skonfigurować program, aby generował raporty dotyczące ważnych charakterystyk takich jak długość cięciwy, grubość krawędzi natarcia, kąt obrotu, średnia wypukłość linii, itp.

PC-DMIS Blade wykonuje obliczenia w oparciu o metody producentów. Producenci łopatek różnymi metodami obliczają wiele charakterystyk łopatki. Firma Wilcox Associates dostrzegła takie działanie producentów i umożliwiła obsługę różnych technik obliczeniowych w programie PC-DMIS Blade. Aby przejść z jednej metody obliczania na inną, użytkownik musi jedynie dokonać edycji tylko jednej linii w pliku tekstowym ASCII.

PC-DMIS Blade został wyposażony w szeroki wachlarz procedur przeznaczonych do bazowania łopatek. Właściwe osiowanie jest kluczem do prawidłowego pomiaru. Poza tradycyjnymi metodami bazowania łopat wirnika PC-DMIS daje możliwość korzystania z układu iteracyjnego wykorzystując modele CAD lub 6 punktów referencyjnych.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.