PC-DMIS Blade

PC-DMIS Blade – řešení „na klíč“ pro měření a analýzu lopatkových listů

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Software PC-DMIS Blade zjednodušuje úlohu vytváření měřicích programů pro lopatkové listy. Tento software, vyvinutý v partnerství s nejrůznějšími výrobci lopatkových listů, přestavuje řešení „na klíč“ pro analogové skenování částí listů.  Software PC-DMIS Blade disponuje grafickým uživatelským rozhraním s jednoduchou obsluhou, jež zákazníkům umožňuje rychlou identifikaci dílů, výběr částí k provedení měření a iniciaci skenovacích sekvencí. Nastavení skenování různých typů lopatkových listů je jednoduchou záležitostí spočívající v zadání nové skupiny parametrů.  Není nutné žádné dodatečné programování souřadnicového měřicího stroje.

Software PC-DMIS Blade využívá k analýze měření lopatkových listů tradiční techniky založené na průřezech. Dříve se výrobci listů lopatek při měření charakteristik (tvarových ploch a torzních úhlů) spoléhali na měrky. Tyto měrky poskytují potřebné informace, avšak jejich výroba a údržba jsou nákladné. Souřadnicový měřicí stroj využívající software PC-DMIS Blade představuje rychlejší, flexibilnější a levnější přístup bez kompromisů v přesnosti.
 
Software PC-DMIS Blade vytváří snadno srozumitelné grafické výkazy. Snadnost měření je však pouze jednou stranou mince. Tou druhou je poskytování užitečných a přesných informací pracovníkům ve výrobě. Software PC-DMIS Blade poskytuje širokou škálu výstupů ve snadno čitelných jednostránkových výkazech. Uživatelé mohou výstup nakonfigurovat tak, aby výkaz obsahoval důležité charakteristiky včetně šířky listu, tloušťky náběžné hrany, úhlu zkroucení, střední aerodynamické tětivy atp.

Software PC-DMIS Blade dokáže své výpočty obohatit o vlastnosti metod jednotlivých výrobců. Výrobci lopatkových listů vypočítávají řadu charakteristik lopatek odlišným způsobem. Společnost Wilcox Associates si tuto skutečnost uvědomuje a vybavuje software PC-DMIS Blade algoritmy podporujícími různé techniky vyhodnocování. Při přepínání z jedné techniky na druhou stačí, aby uživatel upravil jen jeden řádek v textovém souboru standardu ASCII.

Software PC-DMIS Blade zahrnuje řadu vyrovnávacích postupů. Správné vyrovnání je klíčem k řádnému měření lopatkových listů. Kromě podpory upřednostňované metody zajištění kořenového uzlu s korekcemi os X, Y, a Z a úhlového otočení ke skládání os software PC-DMIS Blade rovněž podporuje 3D iterativní vyrovnávání pomocí modelů CAD z povrchových ploch či šestibodové opory.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.