Školení a workshopy - měření v obráběcích strojích

Najděte správné školení určené k měření v obráběcích strojích, abyste zvýšili odbornost obsluhy a produktivitu výroby

Contact us

Workshop Training


Interaktivní školení vedené odborníky je zásadní, pokud chcete plně využít potenciál vašich obráběcích strojů. Vylepšením dovedností a vědomostí souvisejících s kontrolou obrobků a obráběním můžete maximalizovat produktivitu rychleji a efektivněji.


Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí školení, workshopy a demo ukázky, které vám toho pomohou dosáhnout a předají vám dovednosti sahající od úrovně začátečníků až po zkušené odborníky. Školicí služby společnosti Hexagon zahrnují:

  • Pravidelné bezplatné jednodenní workshopy pro koncové uživatele
  • Komplexní nabídku kurzů pro malé skupiny nebo jednotlivce
  • Předvedení našich produktů, v závislosti na vašem přání s použitím vlastních obrobků

Naše školicí a předváděcí střediska představují vybavená výuková prostředí s různými obráběcími stroji a ovládacími prvky, abychom mohli vyhovět vašim požadavkům na školení.

Kurzy lze absolvovat ve zkráceném časovém rámci, aby se minimalizoval dopad na vaše zdroje. To umožní konat školení zvláště koncentrovaným a udržitelným způsobem mimo každodenní pracovní prostředí zaměstnanců. Školení lze v případě potřeby provést přímo s vaším strojem na vašem pracovišti.

Naši školitelé jsou technickými odborníky, kteří mají komplexní znalosti aplikačních oborů založené na dlouholetých zkušenostech.

Další informace o školeních a workshopech vám poskytne lokální obchodní nebo servisní zástupce.