Optimalizace Procesu. Optimalizace Zkušeností.

BMW Group Plant - Německo

Leica Absolute Tracker in automotive industry

Pro společnosti jako je skupina BMW je rozhodující vyvážit náklady při zachování naprosté důvěry ve spolehlivost procesu a kvalitu produktu. Právě to nabídl systém Leica Absolute Tracker AT960 v prostředí, kde není přijatelné nic jiného než dokonalost.

Komplexní a mnohostranná podstata automobilové výroby na té nejvyšší úrovni znamená, že jsou mimořádně důležité i sebemenší detaily. Když se skupina BMW rozhodla pro spolupráci s Hexagon Manufacturing Intelligence, prioritou bylo nalézt nový a důsledně přenosný měřicí systém, který zvýší efektivitu, produktivitu a snadnost použití.

Klíčovým cílem pro jakýkoli nový systém bylo zkrácení výrobní doby, aniž by bylo nutné obětovat přesnost potřebnou k identifikaci výrobních vad. Během sestavování částí karosérie se mohou objevit odchylky, a proto je nutné po kompletaci změřit celou karosérii. Jakýkoli zjištěný problém lze potom předat výrobnímu týmu, aby se zjistila příčina a odchylka byla v budoucí výrobě okamžitě opravena.

V průběhu každodenní výrobní rutiny se taková měření musí provádět na řadě míst. Ta zahrnují různé oblasti výroby, kde je nesmírně důležité přesné vyrovnání robotů, nástrojů a upínacích přípravků, aby byly díly vyráběny správně. To znamená, že dalším zásadním faktorem je přenosnost, která nesmí narušit přesnost.

Odborníci na měření ve výrobním závodě skupiny BMW potřebovali systém, který bude rychlejší a přenosnější než stávající, ale stále bude poskytovat přesnost požadovanou výrobní linkou. Celkové uživatelské prostředí a výsledky měření potřebovaly novou injekci technologické inovace.

Předchozí průzkum dostupných měřicích řešení se zaměřil na porovnání funkčnosti systémů v souvislosti s jejich použitím pro řadu jednotlivých automobilových dílů, zejména v nejkritičtějších bodech montážního procesu. Ústředním bodem této analýzy byla schopnost poskytovat přesné měření.

I Výsledkem tohoto zaměření bylo rozhodnutí zvolit Leica Absolute Tracker AT960 v kombinaci se skenerem Leica T-Scan 5 a sondou Leica T-Probe jako komplexní řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Při výrobních tolerancích dosahujících až jediného milimetru vyčníval systém založený na laser tracker systému AT960 díky své schopnosti splnit přísné požadavky skupiny BMW na přesnost.

Přestože přesnost systému AT960 byla při rozhodování klíčovým faktorem, důležité byly také úspory dosažené tím, že systém lze použít spolu se skenerem Leica T-Scan 5 a sondou Leica T-Probe.

Systém AT960 a skener Leica T-Scan 5 pracují společně rychle, a protože je skener lehký, příruční a snadno se s ním manipuluje, uživatelé šetří čas a přitom neztrácí přesnost. Skener Leica T-Scan 5, který se snadno instaluje a používá, má řadu funkcí navržených za účelem vylepšení provozu a výsledků. Uživatelská zpětná vazba s vylepšeným dvojbarevným vodicím paprskem a akustickou signalizací kombinuje v současnosti nejspolehlivější pořizování dat a mimořádný uživatelský komfort.

Skener Leica T-Scan 5 je tak účinný, že stačí, aby se daná oblast nasnímala pouze jednou a získají se požadovaná data. Pokud jde o skenování celé karosérie, výše uvedené jsou jen některé z vlastností, které proměnily kdysi únavný a svízelný proces v proces plynulý, efektivní, prostý stresu a nadále pozoruhodně přesný.

Řada LED diod rozmístěných kolem pouzdra skeneru Leica T-Scan 5 i sondy Leica T-Probe umožňuje systému AT960 sledovat jejich pohyby stejně snadno jako reflektor, takže má šest stupňů volnosti místo pouhých tří. Navíc PowerLock – patentovaná technologie aktivního vidění společnosti Hexagon – poskytuje inteligentní zaměření, které automaticky znovu obnoví přerušený paprsek, pokud je připojení k trackeru dočasně přerušeno z důvodu přemístění, což přináší značné úspory provozní doby.

Další důležitou vlastností systému, který společnost Hexagon dodala skupině BMW, byla přizpůsobitelnost. Společnost se rozhodla použít systém s reflektory s červenými kroužky – úhlovými reflektory se snímatelným kroužkem, povrchem z tvrzené oceli a optickou středicí přesností +/- 3 μm (0,000 12”). Tyto reflektory lze umístit tak, aby bylo možné provádět statická měření obtížně dostupných prvků, například na spodku karosérie. Tento aspekt byl dalším významným faktorem pro zvýšení efektivity a rovněž účelnosti u pevných instalací na plošinách v měřicích místnostech skupiny BMW.

Rychlý přenos dat ze skeneru Leica T-Scan 5 do systému Leica Absolute Tracker AT960 a následně z trackeru do softwaru je další výhodou pro způsob použití ve skupině BMW. Tato rychlost a flexibilita znamená, že skener může pracovat rychlostí určenou uživatelem.

Další výhodou systému AT960 je, že je dodáván jako kompletně uzavřená jednotka s krytím IP54 a s integrovaným monitorováním okolního prostředí, což řeší jeden z klíčových úkolů zachování přesnosti. V procesu měření v závodě skupiny BMW v Regensburgu je důležitým faktorem teplota; když je teplota karosérie příliš vysoká, karosérie se roztahuje, a když je karosérie příliš chladná, tak se smršťuje – a tyto změny mohou ovlivnit přesnost naměřených údajů. Meteostanice integrovaná v laser trackeru AT960 pomáhá regulovat teplotu prostředí měření a dá se snadno naprogramovat, aby upozornila uživatele na změnu teploty v měřicí místnosti.

Pokud jde o přenosnost, AT960 rovněž exceluje. Díky volitelnému provozu na baterie a standardnímu Wi-Fi, a díky hmotnosti systému necelých 14 kg, lze systém AT960 přemístit prakticky kamkoli. Další flexibilní funkcí laser trackeru AT960 je možnost odpojit systém od základny a umístit ho vertikálně, horizontálně či ho dokonce zavěsit vzhůru nohama.

Protože AT960 je nejpřenosnějším systémem na trhu, při spárování se skenerem Leica T-Scan 5, sondou Leica T-Probe a reflektory s červenými kroužky poskytuje přesně to, co skupina BMW potřebuje pro zajištění mobilního, přesného a rychlého měření mezer, povrchů, vývrtů, a také vyrovnání karosérií, komponent a jiných velkých výrobních nástrojů.

Po roce úspěšného provozu v Regensburg se komplexní měřicí systém dodaný společností Hexagon stal hlavním aspektem každodenní práce měřicího a kontrolního týmu skupiny BMW.