Jak bezpečně zahájit sériovou výrobu

Mevi Group - Mevi Group - Nizozemsko

Pro společnosti v oblasti Eindhovenu v Holandsku bez nadsázky platí, že každá má své vlastní čisté prostředí. Platí to rovněž pro společnost Mevi, která se specializuje na procesy, prototypy a zkušební série. Při kontrole kvality spoléhá rodinná společnost na stroj Leitz PMM-C 8.10.6 od Hexagon Manufacturing Intelligence.

Mevi je “think tank” podnik v pravém slova smyslu. Společnost prodává nápady jak zlepšovat procesy, nebo jak je navrhovat od prvních principů. A zároveň vyrábí vysoce přesné mechanické díly. V závodě Helmond – jednom ze tří míst kde společnost působí – jsou to prototypy a zkušební série. Různé typy soustruhů, fréz, brusek a erozivních strojů zde pracují na plný plyn. Koncentrace v hale s čistým prostředím je doslova hmatatelná - inženýři jsou zcela pohlceni prací. 

Mevi je zkušebním polem pro velké hráče v regionu: vyvíjejí se zde nové komponenty pro litografické systémy ASML a vyrábějí se jako zkušební díly. Výrobci kopírek, solárních systémů, automobilů a elektronického vybavení rovněž spoléhají na kreativitu a schopnosti společnosti Mevi.


Úspěšné absolvování testu praktického použití

U prototypů a zkušebních sérií je provádění 100% kontroly a adekvátního hlášení nezbytností. Pro společnost Mevi je to jediný způsob, jak se ujistit, že jsou zkoušené výrobní postupy vhodné pro praktické použití. Čísla ukazují, jak je to důležité: například investice do litografického systému může snadno dosáhnout v euro osmicifernéhočísla. Každá jednotlivá komponenta musí spolehlivě plnit svou funkci – kdyby tomu tak nebylo, společnost Mevi by čelila velké ztrátě.

Generální ředitel J. C. M. Colen si je dobře vědom vysoké úrovně kvality, jakou jeho zákazníci očekávají: “Jsme odhodláni plnit požadavky našich zákazníků na velmi vysoké úrovni. Mnozí z našich zákazníků z celého světa používají díly, které jsme vyvinuli, při sériové výrobě. To znamená, že výrobní proces musí být správný. A pro nás to znamená, že naše vývojová činnost musí plnit přísná kritéria kvality. Systém Leitz PMM-C je pro nás záruka, že naše měření jsou přesná a že proces, který vyvineme, bude fungovat spolehlivě.”


Skutečná přesnost

Dříve nebo později si všechny díly najdou cestu z jejich měřicí laboratoře. Díly s tolerancemi tvaru a polohy v řádu jedné setiny mikrometru jsou měřeny pomocí stroje Leitz PMM-C. Podle jeho specifikací je přesnost stroje 0,6 + L/800 mikrometru. Přesnost byla zásadním faktorem, kdy ve společnosti Mevi uvažovali o novém měřicím
vybavení. Jaký byl vývoj tohoto procesu? Colen: “My jsme byli výrobci nástrojů. Ale nyní jsme se vyvinuli na specialisty na špičkové inženýrství a špičkovou výrobu. Tento vývoj znamenal, že bylo potřeba vyladit jak aspekt přesnosti našich výrobních strojů, tak kontrolu kvality.”


Systém je správný

Požadavky byly jasné: společnost potřebovala vysoce přesný, stacionární, souřadnicový měřicí stroj, se snadno použitelným softwarem, který poskytne výsledky schopné reprodukce. Souřadnicový 3D měřicí stroj, který společnost Mevi používala do té doby, byl na hranicích svých možností. Odpověď přišla, když společnost navštívila na veletrhu stánek společnosti Hexagon. “Potom jsme požádali o zkušební změření některých našich dílů a zjistili jsme, že stejné přesnosti a spolehlivosti nedosáhneme s žádným jiným strojem,” potvrdil Colen. Na generálního ředitele také zapůsobila prověřená konstrukce systému, který je založen na měřicím stole vyrobeném výhradně ze žuly a litiny.

Kontakt s díly zajišťuje vysokorychlostní dotykový snímací systém LSP-S2. Naměřená data jsou přenášena do metrologického softwaru PC-DMIS a porovnávána s modelem CAD nebo s jinými referenčními modely. Software PC-DMIS byl pro společnost Mevi také novinkou. Po počátečním fázi učení jsou dnes měřicí technici se softwarem PC-DMIS důvěrně obeznámeni a zjistili, že programování a měření je nyní jednodušší než u softwaru, který používali předtím. S kompletním balíkem zahrnujícím vysoce přesný měřicí stroj, snímač a software, položila společnost Mevi základ, který umožní jejím zákazníkům úspěšně rozjet sériovou výrobu.