Rychlá elektronická volumetrická kompenzace obráběcích strojů s metrologickým hardwarem a specializovaným softwarem

Dr Raimund Loser

Anotace


U měřicích a obráběcích strojů je geometrická přesnost klíčovým kritériem výkonu. Numerická kompenzace se běžně používá u souřadnicových měřicích strojů (SMS), ale je stále častěji používána u obráběcích strojů spolu s mechanickou kompenzací. Proč vyrábět vadné součásti, pokud lze výrobní stroje testovat a vylepšovat už na začátku procesu? Zjistěte, jak pomocí rychlé elektronické volumetrické kompenzace s použitím specializovaného laser trackeru a softwaru snížit množství odpadu a zvýšit kvalitu a produktivitu.

Pokud chcete zamezit prostojům stroje nebo zpoždění ve výrobě, zajištění kvality vyráběných součástí je zásadní. Vše záleží na přesnosti stroje, což znamená, že je důležité udržovat stroj v požadovaných tolerancích. Mezi nesprávným nastavením a opotřebovanými nebo poškozenými součástmi existuje řada faktorů, které mohou dostat stroj mimo tolerance. To má za následek výrobu součástí pod očekávanou úrovní kvality.

Tradiční metody kontroly přesnosti pomocí lineárního laserového interferometru jsou přesné, ale časově velmi náročné. Stroj je tak po mnoho hodin mimo provoz. Tyto metody navíc vyžadují specifický hardware, který nelze používat pro jiné účely. Elektronická volumetrická kompenzace pomocí metrologického hardwaru zkombinovaného se specializovaným softwarovým řešením nabízí nový způsob, jak nejen urychlit proces, ale také nabídnout spolehlivé korekční řešení.