Otočné stoly – obecné informace

Otočné stoly pro souřadnicového měřicího stroje – přidejte svému souřadnicovému měřicímu stroji osu navíc

iRT4 Impeller reference rotary table

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Souřadnicové měření se při kontrole dílů vyžadujících více výměn sond (například při měření velmi malých a složitých vnitřních převodů) obvykle dostává ke svým limitům. Takovéto díly a například klikové hřídele, vačkové hřídele, šroubové kompresory, kotouče oběžných kol turbín a disky s lopatkováním lze na otočných stolech měřit zcela bez komplikací a s jistotou. Otočné stoly jsou k dispozici pro použití u několika modelů souřadnicových měřicích strojů.

Přesné otočné stoly s mechanickými ložisky a přesností ± 1 úhlové vteřiny jsou připraveny pro použití v kombinaci se souřadnicovým měřicím strojem. Deska stolu i základna jsou přesně obrobeny a základ je zhotoven ze stabilizované litiny s T-drážkami v horní desce. Vysoce kvalitní a přesná ložiska jsou seřízena k eliminaci veškerých pohybů v radiálním i axiálním směru a pracují v mírně předpjatých podmínkách.
K zajištění vašich požadavků jsou stoly k dispozici v následujících velikostech:

  • Ø 300 mm
  • Ø 400 mm
  • Ø 500 mm
  • Ø 600 mm
  • Ø 700 mm
  • Ø 1 000 mm
  • Ø 1 200 mm
     

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.