Hlavy sond

Snímací hlava je ústředním prvkem každého souřadniového měřicího přístroje. V kombinaci se sondou generuje data měření během inspekčních cyklů.

Prozkoumejte snímací hlavy

Řada snímacích hlav pro přesné měření.