PC-DMIS 2018 R2

Představení nejnovější verze softwaru PC-DMIS

PC-DMIS 2018 R2

PC-DMIS 2018 R2 je nejnovější verze špičkového softwarového balíku společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence pro měření rozměrů na souřadnicových měřicích strojích (SMS).

PC-DMIS stojí v čele revoluce v oblasti měření a zavádí technologie, jako například:

 • Použití CAD modelů během procesu kontroly
 • Přímé propojení CAD systémů a metrologického softwaru prostřednictvím technologie Direct CAD Interface (DCI)
 • Implementace kompletní sady měřicích programů pro plechové díly, speciálně přizpůsobené pro automobilový průmysl
 • Digitální simulace měření v offline virtuálním prostředí SMS
 • Snadné vyrovnání složitých profilových dílů pomocí průkopnické technologie iterativního vyrovnání

PC-DMIS patří ke standardní výbavě všech měřicích zařízení od společnosti Hexagon a je rovněž k dispozici jako balík pro dodatečnou instalaci na většinu měřicích zařízení jiných výrobců. Technologii PC-DMIS tak mohou využívat i ti, jejichž zařízení nepochází od společnosti Hexagon.

PC-DMIS se dodává ve třech základních konfiguracích: Pro, CAD a CAD++, s volitelnými moduly pro specifické potřeby. Je také dostupný v offline verzi pro virtuální programování.

 • Vlastnosti A Výhody

  Nové pracovní postupy vytváření měřicích protokolů (reportů) – přizpůsobte si svůj měřicí protokol. Nejsou třeba žádné zkušenosti s programováním.
  Přetahováním příkazů do okna protokolu můžete vytvářet protokoly bohaté na informace pro usnadnění spolupráce. Intuitivní rozhraní ve stylu prezentace přináší možnost vlastního vytváření zpráv pro všechny uživatele.
  Změna loga společnosti ve zprávě nebo přidání snímku s CAD pohledem se nyní dají provádět pouhým kliknutím.

   

  Nový nástroj Rychlé odjezdy (QuickPath) – vytvoření efektivní dráhy měření je nyní velmi jednoduché.
  Nástroj QuickPath rozšiřuje stávající nástroj Rychlé prvky (QuickFeature) a zjednodušuje vytváření prvků v bezpečné dráze.  Když je tento nástroj zapnutý, probíhají při vytváření prvků automatické kontroly, které v případě potřeby vkládají body pohybu a dotyku. Výběr dotyků využívá prověřenou funkci automatického natočení (Auto Wrist) a zároveň se zobrazuje se dráha, aby bylo možné rychle identifikovat a snadno napravovat problémové oblasti.

   

  Nový nástroj na vytváření měřicích protokolů – grafy pracovních cyklů nástroje qs-STAT v softwaru PC-DMIS. 
  Pomocí nového příkazu Statistický graf (Stats Chart) můžete snadno odhalit procesní odchylku nebo mimořádné hodnoty a zobrazovat grafy pracovních cyklů z nástroje qs-STAT přímo ve zprávě PC-DMIS.

   

  Vylepšená podpora laserů – nová vizualizace a offline simulace pracovní plochy laseru.
  Pracovní plocha laseru ukazuje vybrané zvětšení a je nyní zobrazena spolu s laserovými sondami. V průběhu měření je v grafickém okně simulováno získávání dat bodů.

   

  Vylepšený nástroj Pomůcky sondy (Probe Utility) – oblíbené, úhly a nakupování.
  Označujte svoje oblíbené prvky. Vytvářejte požadované úhly dotyků kliknutím na svůj CAD díl. Kupujte další komponenty dotyků pomocí nákupního vozíku. Připravujeme e-shop PC-DMIS.

   

  Vylepšení pro aplikaci Inspect 3.2
  Pokud využíváte smlouvu o údržbě softwaru PC-DMIS, můžete nyní bezplatně používat funkci Prezentace (Slideshow). Máte k dispozici větší kontrolu nad dostupností konkrétních rutin pro obsluhu. Pomocí filtrování podle data budete moci dohledat konkrétní historickou zprávu. Další vylepšení zahrnují: čas a trvání posledního provedení jednotlivých rutin, integrovanou online nápovědu a Režim monitorování HxGN SMART Quality.

   

  A více než 40 dalších nových funkcí a vylepšení zahrnujících... 
  Nový nástroj vyhodnocení poloměru 2D (2D Radius Gauge) umožňující rychlé kontroly během měření, zjednodušené vytváření sond a dotyků, přidána podpora systému MoveInspect XR8, vylepšený pracovní postup QuickFixture s přichycením ke mřížce, podpora NX 12 DCI a Catia v5 R27 DCI & DCT, přidána podpora senzoru HP-L-5.8, vylepšená podpora softwaru Q-DAS, přidány sady parametrů Editoru strategie měření a integrace Vero SMIRT.

   

  Další informace

 • Technické Údaje

  Doporučené požadavky na systém

  Operační systém

  Software PC-DMIS 2018 R2 funguje v 64bitových operačních systémech Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Jiné operační systémy nejsou podporovány.

  • Pro ověření kompatibility operačního systému při použití driverů jiných výrobců kontaktujte zástupce společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.
  • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, pokud VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.
  • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarová komponenta Matrox Framegrabber PC-DMIS Vision nepodporuje 64bitový operační systém.

  Microsoft .NET Framework

  Pokud nemáte rozhraní Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program softwaru PC-DMIS jej nainstaluje za vás.

  RAM

  4 GB paměti RAM nebo více

  • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím je použita menší hodnota násobitele teselace, tím je třeba větší paměť pro plošky. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti “. Pokud tato situace nastane, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.
  • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10- až 30% zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 bude mít za následek další 50- až 65% zvýšení požadované paměti.

  1 GB videopaměti RAM

  Procesor

  2GHz nebo vyšší, čtyřjádrový procesor

  Grafika

  • Pro stolní počítače: Grafická karta NVIDIA Quadro K620
  • Pro přenosné počítače: Grafická karta NVIDIA Quadro K1100M
  • U přenosných počítačů se spuštěným softwarem PC-DMIS a laserovým snímačem RS4: Grafická karta NVIDIA Quadro M3000M se 4 GB paměti

  Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění.

  Pevný disk

  2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát vyšší než je největší použitý soubor CAD

  SSD disk, HDD 10K, nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonný pevný disk)

  Displej

  Rozlišení obrazovky 1280 x 1024 nebo vyšší

  Konektivita

  • 2 ethernetové porty. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, včetně SMS systémů, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.
  • Dva porty USB
  • Jednotka DVD
  • HW klíč HASP (fyzický zámek portu USB) nebo licence na software

  Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat, proto jej nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. HASP klíč podobně nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace od společnosti Hexagon mohou z HASP klíče číst nebo do něj zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku to HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k vyjmutí dat z počítače.

  Prohlížeč

  Internet Explorer 10 nebo novější

  Antivirový software

  Během testování softwaru PC-DMIS 2018 R2 použila společnost Hexagon Manufacturing Intelligence antivirový nástroj Sophos.  Funkci jakéhokoli jiného antivirového nástroje je nutné ověřit.  

  Řešení pro SMS využívající komunikaci RS-232

  Pokud instalujete software PC-DMIS 2018 R2 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model SMS využívající komunikaci pomocí RS-232, je nutné do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

  • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní.
  • Interní sériovou kartu se sériovými porty