Společnost Hexagon odstraňuje „mezeru v OEE“ CNC strojů tím, že propojuje výrobní procesy s cloudovou správou výrobních prostředků a reportováním

9 prosinec 2021

Cloudová správa CNC obráběcích strojů, kterou dnes představila divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, se připojuje k téměř jakémukoliv obráběcímu stroji a umožňuje ve výrobních halách optimalizovat návratnost investic (ROI) pomocí panelů zobrazujících stav strojů v reálném čase s mobilním upozorněním operátorům a umožňuje globálním výrobcům analyzovat využití strojového parku v různých závodech.

Zvyšování celkové efektivity zařízení (OEE) je cílem každého výrobce, bez spolehlivých informací však může být obtížné určit možnosti zlepšení provozu strojírenské výroby. Nákup obráběcího stroje za 200 000 – 500 000 GBP zvýší produktivitu, ale jen málo výrobců je schopno plně využít potenciál tak drahých strojů, protože kritické informace, jako je vytížení obráběcích strojů, jsou často zaznamenávány prostřednictvím papírových přehledů nebo tabulek. To může způsobit lidskou chybu a data nejsou k dispozici dostatečně rychle, aby mohla být provedena analýza a přijato řešení. 

V odděleních náročných na obsluhu tato mezera v datech představuje potíže při hodnocení dostupnosti a výkonu stroje v průběhu času. Pro bezobslužné sériové obrábění se včasné informace o výkonu stávají kritickými, protože konzistentní historická data umožňují předvídat problémy a plánovat zlepšení a údržbu ze strany operátora. Zatímco OEE je založeno na dostupnosti obráběcího stroje, výkonu a kvalitě vyráběných dílů, přesné měření OEE je obtížné bez okamžitého přístupu ke komplexním provozním datům. 

Aplikaci SFx Asset Management společnosti Hexagon již důvěřují světoví výrobci při zlepšování produktivity zaměstnanců a využití metrologických zařízení Hexagon. Aplikace nyní také zaznamenává provozní data CNC obráběcích strojů, aby týmy mohly analyzovat a zmírňovat prostoje. Aplikaci mohou využívat pracovníci ve výrobních organizacích k určení úzkých míst a optimalizaci využití CNC strojů. Dále management k měření návratnosti investic do těchto prostředků a k identifikaci cenných zlepšení v oblasti OEE. 

Aplikace vytvořená v cloudové platformě SFx společnosti Hexagon získává a zpracovává data průmyslového internetu věcí (IIoT) v reálném čase a poskytuje operátorům ve výrobních halách kdykoliv přístup ke stavu obráběcích strojů. Díky přístupu ke stavu strojů mohou zaměstnanci kontrolovat informace o programu a využití z libovolného místa pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Přizpůsobitelná systémová upozornění usnadňují obsluze dohled nad více stroji a pomáhají vzbudit větší důvěru ve výrobu bez přístupu světla. Doprovodná mobilní aplikace SFx Asset poskytuje bezpečný mobilní přístup k výstrahám týkajícím se stavu a klíčovým ukazatelům výkonnosti bez složitého použití virtuální privátní sítě (VPN).

„Obráběcí stroje generují zisk pouze tehdy, pokud pracují, hlášení o příčinách a délce prostojů je tak rozhodující pro rychlou reakci a případné provedení změn,“ říká Greg Holdsworth, produktový manažer pro digitální operace divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon. „Podívat se na historická data o využití a zjistit například, zda výrobní cyklus proběhl v předpokládaném čase nebo zda obráběcí stroj musel čekat tři hodiny na nastavení, je stejně důležité jako okamžitě reagovat na havárie. Všechny tyto faktory přispívají k celkové efektivitě obráběcího stroje, a pokud jste do něj investovali nemalé finanční prostředky, je důležité plně využívat technologie, které máte k dispozici.“

Pokud je obráběcí stroj z jakéhokoliv důvodu odstaven, například z důvodu údržby, kolize nebo čekání na materiál či nastavení, může být pomocí systému SFx Asset Management vygenerována značka, která kategorizuje příčinu odstávky. Jakmile je obráběcí stroj v provozu, systém automaticky značku odstraní a zaznamená novou činnost. Grafy generované aplikací zobrazují dostupnost obráběcích strojů pro zjednodušení plánování úloh a zvýrazňují využití v průběhu času, čímž jasně identifikují příležitosti ke zlepšení nedostatků v produktivitě. 

Každý výrobce může software SFx Asset Management implementovat během několika hodin připojením místního serveru k CNC řídicím jednotkám, které používá a které mohou být od jakéhokoliv předního dodavatele. Patří sem společnosti Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Siemens a všechny ty, které podporují populární technické standardy MTConnect (ANSI/MTC1.4-2018) pro výměnu dat CNC. Pomocí počítače vybaveného internetem propojuje serverový software SFx Asset Management efektivně více strojů s vysoce škálovatelnou cloudovou platformou společnosti Hexagon. Jakémukoliv globálnímu uživateli z libovolného místa pak lze okamžitě poskytnout na základě jeho role zabezpečený přístup k požadovaným prostředkům a pracovištím.

Více informací zjistíte na https://HexagonMI.com/AssetManagement
 
Kontakt:
Stacey Wiebe (USA)
Global Media Relations Officer 
Hexagon’s Manufacturing Intelligence Division
Mobil: +1 209 479 9455 e-mail:
stacey.wiebe@hexagon.com  
Robin Wolstenholme (Velká Británie)
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagon’s Manufacturing Intelligence Division
Telefon: +44(0)207 0686562 e-mail:
robin.wolstenholme@hexagon.com

media.mi@hexagon.com
 
 
Hexagon
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba  24,000 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 5.2bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!