การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซอฟต์แวร์ CAD CAM)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ CAD CAM (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) ของ Hexagon ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้าง จัดการ และปรับทางเดินของใบมีดเครื่องจักร CNC ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ซอฟต์แวร์ CAD CAM ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้าง จัดการ และปรับทางเดินของใบมีดเครื่องจักร CNC ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า