Kvalitet är en självklarhet för LK Precision

LK Precision - Sweden

Kontakta oss

Image of multiple GLOBAL Advantage products displayed in a line

LK Precision i Skogås utanför Stockholm utökar sin mätkapacitet med en ny mätmaskin från Hexagon Manufacturing Intelligence.

LK Precision tillverkar finmekaniska, komplexa plastoch metallkomponenter för företag med höga krav på precision.

”Det är viktigt för oss att vi levererar rätt prestanda till våra kunder, som i många fall bygger komplexa applikationer utan möjlighet att mäta själva” säger Fredrik Mossberg, Kvalitetsansvarig. ”Vårt mål är att våra kunder inte ska behöva prata om kvalitet - det ska vara en självklarhet när man arbetar mot LK Precision.”

LK Precisions samarbete med Hexagon började år 2012, då deras första mätmaskin sattes i bruk. Redan då fanns en plan på att komplettera med en identisk mätmaskin
för att undvika flaskhalsar i produktionen.

Nu har mätmaskinen Global Advantage 091208 kompletterats med en ny maskin i samma klass, de står sida vid sida i LK Precisions tempererade mätrum.

Vi tycker att utbildningen håller en nivå som passar oss bra.

”Är den ena upptagen, då använder vi den andra. På så sätt dubblar vi mätkapaciteten utan att vi behöver göra fler mätprogram, och vid service och kalibrering står vår produktion aldrig still”, säger Fredrik.

LK Precision använder Hexagons mätmjukvara PC-DMIS CAD++  tillsammans med en offlinelicens kan nu företaget förbereda mätprogram utifrån från en 3D CAD-modell och göra klart programmet innan detaljen är tillverkad. Global Advatage levde upp till de kraven på noggrannhet som krävdes.

Image showing person carrying out LK Precision Inspection RoutineDe har även en analog scannade probe vilket möjliggör snabb och noggrann mätning till högsta precision. Att valet föll på en Global Advantage 091208 beror på många faktorer som passade in. Storleken på maskinen, scanningfunktionerna, mjukvaran samt möjligheten till offlineprogrammering.

I samband med leverans av de nya maskinerna har LK Precisions operatörer utbildats av Hexagon, för att säkerställa att de har den senaste mättekniska kunskapen. 

”Vi tycker att utbildningen håller en nivå som passar oss bra. Våra mättekniker är väldigt duktiga och ligger själva på en mycket hög kompetensnivå, vilket gör att det ställs höga krav på våra utbildande leverantörer”, säger Fredrik.

Beslutet att använda en dubbel uppsättning av likadana mätmaskiner med identiska flöden har gjort att LK Precision minimerar riskerna för produktionsstopp, samtidigt som de löpande kontrollerna säkerställer att fel och brister upptäcks i god tid och kan korrigeras parallellt med produktionen.