Samarbete för högre noggrannhet

Scanditronix Magnet AB - Sverige

Kontakta oss

Scanditronix Magnet AB i Vislanda levererar specialiserade spolar och magneter med högsta noggrannhet och tillförlitlighet. I de stora moderna lokalerna utvecklar och tillverkar ett 30-tal medarbetare elektromagneter för partikelacceleratorer. Dessa används på laboratorium och sjukhus runt om i världen. Kunderna återfinns såväl i den privata som i den akademiska sektorn.

”Vårt företag bildades 1980 och tekniken att tillverka magneter utvecklas och förfinas hela tiden”, säger Anton Ahl, magnetingenjör på Scanditronix. ”Utvecklingen sker ofta utifrån avancerade kundkrav och i ett nära samarbete med kvalificerade leverantörer.”

Möter nya kvalitetskrav vid MAX IVScanditronics-specialised-coils-and-magnets
Ett bra exempel på utveckling blev när Scanditronix Magnet valdes som en av huvudleverantörerna av elektromagneter till MAX IV i Lund, världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Här ställdes mycket specifika kundkrav, och genom ett nära samarbete med Hexagon Manufacturing Intelligence kunde kraven på noggrannhet tillgodoses.

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning, där elektromagneter används för att skapa magnetsegment som böjer en elektronstråle för att skapa en cirkulär bana. Ringarna ger tillgång till både mjuk och hård röntgenstrålning av mycket hög kvalité, vilket innebär att det går att producera bilder av mycket små objekt med en skärpa i världsklass.

Scanditronix Mtmaskin1Tidigare använde Scanditronix Magnet ett fältmätningsbord med två linjäraxlar för att positionera magneterna vid mätning av magnetfält, men i och med MAX IV-projektet fick de nya krav när det gäller uppriktning av magneterna. Fältmätningsbordet kunde inte riktas efter uppmätta punkter på magneterna, vilket ledde till investeringen av en mätmaskin där noggrannheten och uppriktningsmöjligheten vida överskred det tidigare alternativet.

Valet föll på en GLOBAL Performance 12.30.10 mätmaskin från Hexagon Manufacturing Intelligence, som har en noggrannhet på några få μm och ett mätbord stort nog för att hålla de två meter långa magneterna. Scanditronix hade ett nära samarbete med tekniker från Hexagon för att utveckla mätprogrammet som läser av strömmar och magnetfält, och som sammankopplades med mätmjukvaran PC-DMIS. Det gav en helt ny dimension av uppriktning och positionering. Att den tekniska kompetensen fanns inom Hexagon var avgörande när Scanditronix valde leverantör till sin investering.

”Noggrannheten i positioneringen är på en helt annan nivå nu,” säger Anton Ahl. ”Till skillnad mot det gamla systemet har vi nu även tillgång till den vertikala positioneringen.”

Noggrannhet och uppriktningsmöjlighet
Magneter som ska monteras i en accelerator måste placeras med ytterst hög noggrannhet, och varje position måste mätas upp. För detta använde Scanditronix samma koordinatsystem som användes vid tillverkningen.

”Vi kan mäta magneten i exakt samma koordinatsystem som kunden sedan använder när de installerar den, så vi skippar ett steg i kedjan. Vad vi vet så är vi de enda som har denna lösning,” säger Anton Ahl.

Vi kan mäta magneten i exakt samma koordinatsystem som kunden sedan använder när  de installerar den, så vi skippar ett steg i kedjan.  Vad vi vet så är vi de enda som har denna lösning,