MSCOne

Det är dags att utforska ett smartare sätt att få tillgång till simuleringsprogramvara

MSCOne är en definitiv samling av den mest avancerade simuleringsprogramvaran. Nu kan konstruktörer och ingenjörer på ett flexibelt sätt få tillgång till all CAE-programvara de behöver med låg instegströskel tack vare vårt unika tokensystem.

Utrusta er organisation med flexibiliteten att tilldela simuleringsresurser till alla team eller platser, vilket ger er större flexibilitet att svara på tekniska prioriteringar.

MSCOne erbjuder konstruktörer och ingenjörer ett smartare sätt att få tillgång till en stor mängd CAE-simuleringsprogramvara i världsklass från en flexibel, prenumerationsbaserad plattform. 

MSCOne inkluderar nu tillgång till vår e-utbildningsplattform så att du kan utveckla nya färdigheter och simulera mer – när som helst, var som helst.

Fördelarna med MSCOne

 • Accelerera innovationen i er produktlinje genom att dra nytta av simuleringslösningar som ert företag inte haft tillgång till tidigare.
 • Förbättra produktiviteten och skapa en flexibel miljö när ert projekt och CAE behöver mogna eller förändras.
 • Minska den ekonomiska risken genom möjligheten att öka eller minska kapaciteten i takt med att era tekniska behov förändras.
 • Minska kostnaderna och få tillgång till CAE-applikationer som sällan används och annars kan vara svåra att motivera kommersiellt. Konsolidera era CAE-programvaruleverantörer för att på effektivast möjliga sätt utnyttja en begränsad budget.

Översikt över MSCOne

Dra nytta av flexibiliteten att tilldela simuleringsresurser till alla team eller platser, vilket ger er större flexibilitet att svara på tekniska prioriteringar.

Vem är MSCOne till för?

 • Stora globala företag.
 • Små och medelstora företag med snäva budgetar och tunga konstruktionsbehov.
 • Konsultföretag som inte kan investera i flera licenser.
 • Konstruktionsprojektledare.
 • CAE-konstruktionsavdelningar.
 • VP for Engineering.
 • Inköp och upphandling.

* Undantag gäller för vissa produkter. Kontakta din MSC-representant för mer information.

Fördelar med MSCOne

Fullpackad med alla simuleringsverktyg du behöver. Vi uppdaterar, förbättrar och kompletterar ständigt vår portfölj.

Om du vill se vad som för närvarande ingår i MSCOneSE eller MSCOne kan du prata med någon i vårt team.

”Jag älskar värdet som det ger mitt team. Ena dagen gör vi dynamisk analys och nästa dag gör vi termisk analys. Det ger så stor mångsidighet och ger mitt företag tillgång till lösningar som jag som småföretagare inte har råd med som fristående produkter.” - William Villers. CTO och Director of Engineering, TEN TECH LLC
"I love the value it brings to my team. One day we do dynamics analysis and the next day we do thermal analysis. It allows for so much versatility and gives my company access to solutions that I, as a small business owner, could not afford on an individual product basis."
William Villers
CTO & Director of Engineering, TEN TECH LLC