Marc Student Edition

Advanced Nonlinear & Multiphysics

Marc kombinerar för att leverera en komplett lösning (förbehandling, lösning och efterbehandling) för implicit icke-linjär FEA. Marc erbjuder mycket lättanvända och robusta funktioner för analys av kontakt, stora töjningar och multifysik som finns idag för att lösa statiska och kvasi-statiska icke-linjära problem.

Marc har inga sådana begränsningar. Marc är från dag ett byggt för att lösa icke-linjära problem och använder avancerad matematik och FE-teknik för att konsekvent erhålla konvergerade lösningar för mycket icke-linjära problem som involverar icke-linjära material, stora töjningar och förskjutningar samt kontakt. Marc har också omfattande multifysik, vilket gör det möjligt för ingenjörer att simulera situationer som involverar kopplingar mellan strukturer, värme, vätska, akustik, elektricitet och magnetism.

Följande e-utbildningar är tillgängliga via en D&E e-Learning Subscription. Klicka här för att läsa mer om hur du anmäler dig.

 • MAR101 - Basic Nonlinear Analysis using Marc and Mentat

  24 hours - Online Self-Paced Course
  Course Materials, Workshops and Model Files

  About this Course:
  The purpose of this course is to introduce the new Marc user to both Marc and Mentat by lectures and hands on modeling of nonlinear problems.

 • MAR102 - Advanced Nonlinear Analysis using Marc and Mentat
  24 hours – Online Self-Paced Course
  Course Materials, Workshops and Model Files

  About this Course:
  The purpose of this course is to enhance the current Marc user's understanding of modeling nonlinear problems. Lectures are supported by hands-on modeling of nonlinear problems.
 • MAR103: Experimental Elastomer Analysis

  24 hours - Online Self-Paced Course
  Course Materials, Workshops

  About this Course:
  The purpose of this course is to provide a fundamental understanding of how material testing and finite element analysis are combined to improve the design of rubber and elastomeric products.

  Topics:

  • Introduction
  • The Macroscopic Behavior of Elastomers
  • Material Models
  • Laboratory
  • Material Test Data Fitting
  • Rate Independent Workshop Problems
  • Viscoelastic Workshop Problems
 • MAR105: Thermal Protection Systems Analysis using Marc and Mentat
 • MAR108 : what’s new in Marc
 • MAR120 : Basic Nonlinear Analysis using Marc and Patran
 • MAR121 : Advanced Nonlinear Analysis using Marc and Patran