HxGN NC Measure

Modulär mätprogramvara för verktygsmaskiner

HxGN-CN-Measure

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Den modulära programvaran HxGN NC Measure är mycket mångsidig och intuitivt lätt att använda och förenklar inspektionen av ett brett utbud av delar direkt på verktygsmaskinen. 

Mätning för verktygsmaskiner är en allt viktigare drivkraft för produktiviteten, eftersom tillverkare kan utnyttja framstegen inom multisensors inspektionsteknik för att spara tid och förbättra kvaliteten.
 
HXGN NC Measure är en modulär, framtidssäkrad programvara som enkelt kan anpassas till olika mättillämpningar för verktygsmaskiner, från rutinmässig taktil inspektion till mycket komplexa laserskanningar av fastspända delar med upp till 5 axlar.

Hos programvaran kombineras en djup förståelse för produktionsprocesser med ett mycket intuitivt gränssnitt för förenklad inställning och inspektion av arbetsstycken samt skapande av rapporter som möjliggör snabb beslutsfattning.

Det grundläggande programvarupaketet HXGN NC Measure erbjuder alla funktioner som krävs för installation av arbetsstycken, grundläggande mätningar och rapporter i ASCII-format. Med tillägg av ytterligare moduler kan operatörer även utföra mer komplexa inspektionsuppgifter på verktygsmaskinen, bland annat användning av laserskanning för att samla in punktmoln över hela ytan på en fastspänd detalj, samtidigt som de drar nytta av HXGN NC Measures enkla och intuitiva gränssnitt.

Utöver den banbrytande lasermodulen kan användarna välja avancerad rapportering för att spara och exportera data i flera format och protokoll, eller en modul för automatiserad justering av detaljer för att säkerställa att detaljen har bästa möjliga passform på verktygsmaskinen. Dessutom kan HxGN NC Measure exportera och importera data till m&h NC Gage, vilket gör det möjligt för verktygsmaskinsoperatörer att programmera offline.

HxGN NC Measure finns tillgänglig för styrenheter från Siemens, Heidenhain, Fanuc och Röders. Den framtidssäkrade enheten gör det möjligt för verktygsmaskinsanvändare att hålla sig uppdaterade om de senaste innovationerna utan att behöva skaffa sig nya programvarukunskaper.
 • Relaterad information
  HxGN NC Measure | Core – Väsentliga mätprogram
  Med Core-versionen kan användare skapa viktiga mätprogram genom att välja enskilda punkter på CAD-modellen. Dessa modeller kan importeras i IGES- eller STEP-format.

  Core-programvaran möjliggör import och export av mätprogram samt skapande av en grundläggande rapport i ASCII-format efter slutförda mätningar i verktygsmaskinen.

  För exakta resultat utförs kalibreringar med 160 punkter på en kalibreringssfär. För att skador under mätningen ska undvikas kan en grafisk kollisionskontroll simuleras före utförandet.

  Projekt i Hexagons 3D Form Inspect-programvara (MHI-format) är fullt kompatibla med HxGN NC Measure, vilket säkerställer korrekt dataöverföring.

  HxGN NC Measure | Report – detaljerade mätrapporter och protokoll
  HxGN NC Measure | Report skräddarsyr presentationen av resultat efter användare och kunder med hjälp av olika mallar och filformat.
   
  Användare kan ändra toleranser och färgskalor och spara rapporter i Excel-, Word-, pdf-, 3D-pdf- och ASCII-format. Protokoll kan exporteras i form av PC-DMIS, inklusive avvikelsefält, samt till Q-DAS-programvaran.

  HxGN NC Measure | Best-Fit Pro – snabb och tillförlitlig detaljinriktning
  Korrekt positionering av detaljer i verktygsmaskinens klämma kräver ofta flera manuella steg och tar mycket tid. Med modulen HxGN NC Measure | Best-Fit Pro blir denna process mycket enklare och snabbare eftersom enheten skapar korrigeringsvärden som kan laddas till maskinstyrningen för automatisk detaljjustering.

  HxGN NC Measure | Laser – Dedikerad programvarumodul för laserskanning på verktygsmaskiner
  Registrering av kompletta punktmoln på verktygsmaskiner har aldrig varit enklare. HxGN NC Measure gör det möjligt för användare att snabbt generera mätdata för detaljens hela yta och få insikt i detaljens kvalitet och exakta position

  Resultaten kan visas som en färgkarta som läggs ovanpå detaljens digitala CAD-modell medan den fortfarande är fastspänd på verktygsmaskinen.

  Programvaran gör det också enkelt att skapa mätrapporter för vidare analys eller för användning i senare produktionssteg.

  HxGN NC Measure | 5 Axis – Fullt stöd för 4:e och 5:e axeln
  Moderna verktygsmaskiner kan använda den 4:e och 5:e axeln för produktion av nästan oändliga former, vilket gör att man sparar tid eftersom man slipper sätta fast detaljen på nytt. Begränsningar uppstår dock när man endast kan använda X-, Y- och Z-axlarna på verktygsmaskinen för mätning. Även vid användning av komplexa mätspetskonfigurationer är det inte alltid möjligt att nå alla områden på detaljen för kontroll av måtten. 

  Med programvarumodulen HxGN NC Measure | 5 Axis kan användare utföra mätningar och laserskanningar i sidled och därmed använda alla fem axlar med bara några få musklick. Detta möjliggör insamling av mer värdefulla och detaljerade data på kortare tid, särskilt när man skannar en detalj med hjälp av en laserskanner.

  HxGN NC Measure | NCG Connect – Export- och importmodul för m&h NC Gage
  HxGN NC Measure | NCG Connect möjliggör offlineprogrammering för den innovativa mätappen NC Gage. Användare kan dra nytta av det lättanvända gränssnittet i HxGN NC Measure och samtidigt använda den intuitiva inställningen och driften på maskin med m&h NC Gage.

  På så sätt kan användare skapa mätprogram i HxGN NC Measure, utföra mätningarna via m&h NC Gage på maskinen och analysera resultaten med rapporterings- och grafikfunktionerna i HxGN NC Measure.
 • Nedladdningar
 • Köp tillbehör till verktygsmaskiner online

  Köp tillbehör till verktygsmaskiner online

  Identifiera dina reservdelar med säkerhet och dra nytta av snabba leveranser med UPS
 • Funktioner och fördelar
  Modulär anpassningsbar programvara 
  HxGN NC Measure ger tillverkare den mångsidighet de behöver för att anpassa sig till nya tillämpningar och marknadskrav. Oavsett om verktygsmaskinoperatörer utför grundläggande mätningar eller mycket komplex laserskanning av fastspända delar är HxGN NC Measure alltid rätt val.

  Modern, intuitiv och enkel att använda
  HxGN NC Measure har utvecklats med de senaste programvarustandarderna. Den är intuitivt enkel att använda, kan installeras med minimal utbildning och enkelt anpassas till individuella användarbehov.

  Ledande inom laserskanning och inriktning
  HxGN NC Measure | Core laser är en dedikerad modul för laserskanning på verktygsmaskinen. Och Best-Fit Pro-modulen möjliggör inriktning av komplicerade eller stora delar i maskinen.

  Mätningar med användning av upp till fem axlar
  Med HxGN NC Measure kan användare utföra mätningar och laserskanningar med hjälp av alla fem axlar med bara några få klick. I synnerhet vid skanning av detaljer med hjälp av laserskannrar ger detta tillgång till mer värdefulla och detaljerade data på kortare tid.

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.

m&h LS-R-4.8 radiolaserskanner för verktygsmaskiner

m&h LS-R-4.8 är en trådlös laserskanner för verktygsmaskiner. Data överförs via radio till maskinstyrnings- och mätprogramvaran, vilket innebär att sensorn kan tas in och ut ur verktygsväxlaren utan några manuella steg.

Köp tillbehör till verktygsmaskiner online

Identifiera dina reservdelar med säkerhet och dra nytta av snabba leveranser med UPS