Digimat

Unlocking the power of materials

Material används överallt inom många olika branscher, från materialleverantörer, fordons- och flygindustrin till elektronik och medicinska tillämpningar. Genom att utnyttja materialanvändningen till dess fulla potential möjliggör Digimat materialinnovation, design av lätta produkter och minskat spill, vilket ger en betydande och hållbar påverkan.

Digimat är den toppmoderna flerskaliga plattformen för materialmodellering som fokuserar på mikromekanisk modellering av komplexa flerfasmaterial, som plaster, kompositer, metaller och elastomerer och visar hur de presterar på del- och systemnivå. Digimat överbryggar klyftan mellan material, tillverkningsprocess och konstruktionsdelarnas prestanda för design av innovativa högpresterande produkter och samtidigt minimera vikt, kostnad och tid till marknad.

Digimat-lösningarna bildar ett heltäckande system byggt på tre pelare:

  • Digitalt materiallaboratorium för att virtuellt designa och testa material
  • Simuleringar i flera skalor för att berika FEA och koppla samman material, tillverkning och prestanda
  • Additiv tillverkning med fokus på polymerer och kompositer

Digitalt materiallaboratorium

Accelerera materialinnovationer samtidigt som du minimerar fysiska tester och sparar utvecklingstid och kostnader.

Multiscale simulations

Enrich CAE analyses by intrinsically connecting the manufacturing process, material properties and part performance.

Polymer additive manufacturing

Reduce hundreds of trials and errors in a couple of clicks to optimise productivity and part performance.