DESIGNER: Mångsidig

DESIGNERs mångsidighet och breda kapacitet gör det till det perfekta reverse engineering-systemet för smart, datadriven tillverkning

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
DESIGNER är en viktig del av en fabriks digitala arbetsflöde och utgör en helhetslösning som sträcker sig från omvänd konstruktion, yt-, solid- och plåtmodellering och skapande av 2D-ritningar, via makron och skript, till länkning med Hexagons CAM-programvara. 

Omvänd konstruktion

Med funktionerna för omvänd konstruktion i DESIGNER kan ingenjörer smidigt växla mellan punktmolnshantering genom att skapa rutnät, ytmodeller och solider i en enda designmiljö som inkluderar ett fullt utrustat system för direktmodellering. Det innebär en optimering av intelligent datahantering för att skapa en komplett digital tvilling som är klar för tillverkning.

2D till 3D

DESIGNER stöder import av 2D-data som DXF- och DWG-filer. Dessa kan snabbt och effektivt omvandlas till tillverkningsbara 3D-modeller. Importerade 2D-data skapar automatiskt skissprofilområden som gör omvandlingen från 2D till 3D enklare än någonsin.

Plåt

Den dedikerade plåtmodulen i DESIGNER levererar kraftfulla funktioner som gör det möjligt att omdesigna delar från solida modeller eller ytmodeller till plåtdelar, redo för tillverkning. Den tar hänsyn till tillverkningsparametrar och tillhandahåller dedikerade verktyg för beräkning av alla nödvändiga plåtarbeten. Kombinationen av direkt modellering och den målinriktade plåtfunktionen gör att bockningsställen och hörnförhållanden enkelt kan ändras. Användare kan enkelt identifiera och åtgärda kollisioner genom att expandera eller minska en fläns för att undvika överlappningar vid utfällning så att utfällda delar optimeras för integrering. Detta är bara några av de kraftfulla egenskaperna hos modulen DESIGNER Advanced Sheet Metal.

Makro och skript

DESIGNER förbättrar produktiviteten genom designautomatisering med hjälp av inspelning och uppspelning av makron. Makron registrerar användarinmatningar och sparar dem som JavaScript. Dessa makron kan sedan spelas upp igen för att reproducera det som spelats in. Makron kan länkas samman för att skapa ett automatiserat arbetsflöde. Flera kommandon kan spelas in och spelas upp flera gånger. Med den här funktionen kan användare skapa en serie delmodeller med samma form men med olika storlekar. Användaren kan sedan redigera skripten för att introducera flödeskontroll, parametriska variabler eller komplexa funktioner. Den fulla kraften hos modern JavaScript kan användas för att skapa en mycket anpassad automatiseringsmiljö.

Elektroddesign

Denna tillvalsmodul i DESIGNER är utformad av ingenjörer med lång erfarenhet av form- och matrisindustrin och erbjuder dedikerade och intuitiva funktioner för optimering av elektroddesignen. Kombinationen av strömlinjeformad elektrodfunktionalitet, lättanvända direkta modelleringskommandon och kraftfulla ytbehandlings- och läkningsverktyg innebär att elektroder snabbt kan extraheras från importerade modeller. Detta gör det möjligt för användare att skapa finare detaljer på delar som inte kan bearbetas med traditionella fräsningstekniker.

Länk till Hexagon CAM-programvara

DESIGNER ger en förbättrad länk till Hexagons CAM-programvaruprodukter, dvs. EDGECAM/ARBETSNC/
SURFCAM/ALPHACAM/RADAN/MACHINING STRATEGIST. Arbetsflödet som kopplar samman DESIGNER med CAM-programvara har effektiviserats, vilket säkerställer en enkel och automatiserad process.

Stort utbud av CAD-gränssnitt

DESIGNER kan även importera data från en rad olika utbytesformat, inklusive Parasolid, IGES, STEP, ACIS, DXF, DWG, STL och VDA samt ursprungliga data från CAD-system som Catia V4 och V5, Pro/ENGINEER och PTC Creo samt Autodesk Inventor. Det omfattande utbudet av översättare säkerställer att användarna kan arbeta med data från nästan alla leverantörer. Mycket stora filer kan enkelt hanteras och företag som arbetar med komplexa konstruktioner kommer att dra nytta av den enkelhet med vilken deras kunders CAD-data kan användas.

What is DESIGNER?

Intuitive and easy to use, DESIGNER is Hexagon’s CAD application that delivers the capabilities required to close the gap between design and manufacturing.

DESIGNER: Powerful

DESIGNER’s powerful design and detailing capabilities open up new possibilities for smarter manufacturing to a wide range of manufacturers.

DESIGNER: Intuitive

DESIGNER takes the complexity out of design, simplifying and streamlining workflows to give users confidence and agility.

DESIGNER Downloads

Click the link below to download the latest version of DESIGNER