Design för additiv tillverkning

Bistår tillverkare med ett sömlöst, fullt uppkopplat DfAM-arbetsflöde

Programvara för additiv tillverkning i Nexus

Integrerad produktdesign och processutveckling

Dra nytta av ett molnbaserat uppkopplat arbetsflöde som integrerar de olika applikationer som används längs produkten och tillhörande arbetsflöde för tillverkningsprocessutveckling.

Om design för additiv tillverkning

Allt-i-ett-funktioner. Gör rätt vid första försöket!

Vad är Design for Additive Manufacturing

Med Design for Additive Manufacturing kan tillverkare ha ett integrerat arbetsflöde för AM-produktdesign och utveckling av tillverkningsprocessen. Det säkerställer dataintegritet genom hela arbetsflödet och möjliggör snabba iterationer i konstruktionsarbetet samt genuint samarbete.

Prova lösningen

Hexagons DfAM-arbetsflöde är anslutet via Nexus-plattformen för ett smidigt och samarbetsinriktat utförande. Är du redo för Nexus?

Why choose Design for Additive Manufacturing?

Learn how our data-centric approach enables a connected ecosystem.

Integration

Sömlös integration via öppet API och STD-dataflöden. Undvik dataförlust och säkerställ materialets överensstämmelse.

Samarbete

Smidigt samarbete via direkt och omedelbar datasynkronisering. Möjliggör äkta samarbete genom hela arbetsflödet.

Användning av whiteboard

Insikter i realtid genom visuell whiteboard stärker samarbetet. Stimulera kreativiteten när teamen brainstormar för att få nya idéer eller försöker lösa ett problem.