scFLOW

New generation CFD software with multiphysics and general-purpose capabilities

Cradle CFD 2023 is available today

For more details, please visit: What’s New in Cradle CFD 2023


Overview:

scFLOW is a next generation CFD tool that uses unstructured mesh to accurately represent complicated geometry. With Preprocessor that helps any level users generate high quality polyhedral mesh elements and construct complicated models, and Solver that ensures more stability and speed, scFLOW is capable of solving aerospace and automotive aerodynamics, performance of fans, pumps and other rotating equipment, design problems of electronic devices, multiphase phenomena, marine propeller cavitation, and varied problems.

Through co-simulation and chained simulations coupled with Marc, MSC Nastran, Adams and Actran, more realistic coupling and multidisciplinary analyses with fluid, structure, acoustics, and multibody dynamics can be achieved.

 

                    

 • Polyhedral mesher

  Polyedermesh
  Användningen av polyederelement förbättrar stabiliteten och beräkningsnoggrannheten hos elementcentrerade lösningsmedel. Med scFLOWpre kan du skapa element enligt ett målantal element och automatiskt förfina element nära väggar där flödesförändringarna är allvarliga. Det är också en automatisk mesher som kan ange maskstorlek för varje del eller område.

 • Free surface (steady-state / transient)

  Fri yta (steady-state/transient)
  Formen på ett gränssnitt mellan en gas och en vätska kan simuleras. Beräkningar med VOF-metoden (ny metod: FIRM) är snabba och exakta, och funktioner som rörlig gräns, förskjutet nät och partikelspårning kan användas tillsammans. Eftersom ett fenomen där fasgränssnittet blir stabilt kan analyseras i en steady state-beräkning kan resultatet erhållas snabbare än tidigare.

 • Rörligt rutnät (diskontinuerligt rutnät/överlappande rutnät)

  Rörligt rutnät (diskontinuerligt rutnät/överskjutande rutnät)
  Funktionen diskontinuerligt rutnät möjliggör analys med hänsyn tagen till skjuvvärme mellan rotor och kloss i skivbroms. Funktionen gör det också möjligt att analysera en kombination av rotation och omvandling, till exempel en kolvpump. Fri rörlighet för områden som inte kan analyseras med befintliga funktioner som töjning eller rotering av element kan simuleras med funktionen för överskjutande rutnät för överlappning av rutnätselement för stationära och rörliga områden.

 • Rörelse med 6 frihetsgrader

  6 graders rörelsefrihet
  Passiv omvandling och rotation av en styv kropp som tar emot en vätskekraft kan analyseras. Med funktionen kan användaren analysera en kulventil med hänsyn tagen till fjäderns elasticitet (1D-omvandling) och ett pappersflygplan med hänsyn tagen till 6 graders rörelsefrihet för den styva kroppen (3D-omvandling + 3D-rotation). Dessutom tillämpas funktionen på analyser av backventiler, vindkraftsgeneratorer och blad till vågkraftsgeneratorer.

 • Cavitation

  Kavitation
  Denna funktion gör det möjligt att simulera ett förångningsfenomen som kallas kavitation, vilket orsakas i ett område där trycket i en vätska blir lägre än i det omgivande området, till exempel när en propeller roterar med hög hastighet under vatten. Förekomsten av kavitation kan förutsägas genom tillämpning av kavitationsmodellen baserat på tryckvärdena. Programvaran stöder även problem som orsakas av kavitation, till exempel erosion.

 • Compressible flow

  Compressible Flow
  The software can analyze phenomena such as supersonic flow and significant expansion/contraction of volume. For a compressible fluid, both the pressure-based and the density-based Solvers can be used. The density-based Solver keeps the calculation stable even with high Mach number. You can select either Solver depending on the analysis target and phenomenon.

 • Evaporation / condensation

  Evaporation/Condensation
  Free surface analysis function (VOF method) of this software can simulate phase change between gas and liquid, such as evaporation and condensation. By considering phase change, not only simple heat conduction but also heat transfer from latent heat can be calculated. For example, this method can be applied to internal flow simulations for heat transfer devices such as heat pipes, in which a refrigerant liquid changes to vapor by absorbing heat from an outer region.

 • Diskret elementmetod (DEM)

  Discrete element method (DEM)
  With the use of particle tracking function with inter-particle forces (DEM), simulation can be performed on phenomena where fluid flows through a particle filling, such as fluidized bed and powder conveying.

 • Termoregleringsmodell (JOS)

  Termoregleringsmodell (JOS)
  Med en kombination av termoregleringsmodellen (JOS) och vätskeanalys kan man analysera yttemperaturen på en människokropp i en viss termisk miljö. Den kan också användas för att analysera förändringar av temperatur och luftfuktighet i den omgivande miljön för en människokropp. Användaren kan ta hänsyn till ålder, kläder och fysiologiska fenomen i människokroppen, till exempel värmeöverföring genom blodflödet, utöver den omgivande miljön som temperatur och hastighet.

 • LES

  LES
  LES is one of the turbulent flow models. It models eddies smaller than the mesh element in size and directly calculates other eddies. Although calculation load is large, LES enables simulations closer to real phenomena. LES is often used in noise analyses, significantly affected by time variation, to simulate the behavior of small eddies. The user can use the hybrid model with RANS, a turbulent model of small calculation load.

 • Samsimulering med Hexagons CAE-lösningar

  Co-simulation with Hexagon CAE solutions
  Through co-simulation and chained simulations coupled with Marc, MSC Nastran, Adams and Actran, more realistic coupling and multidisciplinary analyses with fluid, structure, acoustics, and multibody dynamics can be achieved.

 • Webbseminarier on-demand

  Maskininlärning gör CFD-förutsägelser på sekunder
  Ladda ner

  Förbättrad ventildesign tack vare Cradle CFD-lösningar
  Ladda ner

  Höjdpunkter i Cradle CFD V2021
  Ladda ner

Läs mer om Cradle CFD-produkter och tjänster på www.cradle-cfd.com