Adams Modeler

Adams Modeler represents the next evolution in the Adams user experience. The improvements go beyond just an improved user interface and focus on fundamental workflow improvements and model-building efficiencies. By streamlining model workflows, common tasks require fewer clicks and picks, and models are far easier to manage and explore.

Varför Adams Modeler?


Berikar användarupplevelse för Adams
Mer än bara ett nytt användargränssnitt. Nyskapar simuleringen av mekaniska system utifrån årtionden av branschledande erfarenhet.


Lyfter produktiviteten
Minska betydligt tiden det tar att bygga upp och validera systemets prestanda. Komprimera tiden för modellering och skynda på produktutvecklingen.


Demokratiserar körningen
Förenklar simulering av mekaniska system. Guidade arbetsflöden för simulering eliminerar behovet av användarspecialisering.

Kundberättelse

Fisher Dynamics är bilindustrins främsta leverantör av säkerhetskritiska sätesstrukturer och -mekanismer. Företaget vill minska antalet fysiska prototyper och ytterligare höja kvaliteten på sätesmekanismerna.

Huvudfunktioner

CAD-hantering

Kraftfulla dra- och släppfunktioner gör det enkelt att justera CAD-komponenterna så att de passar er rörelsemodellstruktur.

Direkt redigering av geometriska element ligger bara ett klick bort, vilket gör det enkelt att göra snabba ändringar utan att behöva uppdateringar från CAD-gruppen.

Modellskapande

  • Modellobjekt är förknippade med geometri, och geometriska element kan användas för att snabbt plocka och placera modellobjekt.
  • Modellbyggacceleratorer kan på ett intelligent sätt förutsäga var modelleringsobjektets placering och position och låter användaren definiera objekt med färre klick.
  • Ett generativt förhållande mellan geometrin och modellen. Alla ändringar av geometrin resulterar i en regenerering av det associerade modellobjektet, vilket minimerar omarbetning av modellen när geometrin ändras.

Integrerade FE-funktioner

  • Flexkarosser kan snabbt skapas av styva delar. En mer robust och automatiserad rutnäts- och flexkroppsgenerering förenklar processen att lägga till strukturell överensstämmelse i mekanismerna. Du kan enkelt växla mellan representation av stel del och flexkropp beroende på dina mål
  • När underliggande geometri modifieras, uppdateras flexkroppen automatiskt för att återspegla förändringen.

YouTube-spellista

Lär dig olika Adams Modeler-arbetsflöden