Hexagon R-evolution lanserar Green Cubes: en digital revolution för att bevara regnskog

16 januari 2024

R-evolution, Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i green-tech, lanserar det nya initiativet “Green Cubes”, för att accelerera bevarande av regnskog med hög biologisk mångfald. R-evolution använder Hexagons världsledande teknik för att noggrant mäta och visualisera en regnskogs volym och hälsa i 3D. Det är en teknik som möjliggör för företag att sponsra kubikmeter av regnskog med hög biologisk mångfald i en ny enhet, så kallade ”Green Cubes”. 

Världens första Green Cubes introduceras i Costa Rica för att stödja bevarandet och utbredningen av regnskogskorridoren COBICA, hem för en stor mängd unika och hotade djur- och växtarter. Genom ett samarbete med den österrikiska forskningsstationen La Gamba Tropenstation, del av Wiens universitet, kommer R-evolution initialt att kartlägga 100 kvadratkilometer regnskog inom denna korridor med särskilt fokus på 500 hektar, vilket motsvarar 125 miljoner Green Cubes. 

“Vi vänder utvecklingen för biologisk mångfald och planetens framtid genom att använda kraften i Hexagons teknikportfölj för att skydda världens mest kritiska ekosystem. Green Cubes erbjuder en banbrytande möjlighet för lokala samhällen att ge mer värde åt naturen samt för företag att visa sitt engagemang för hållbarhetsmålen ESG, som ett steg i att skydda artrikedomen på vår planet”, säger Hexagons vd och koncernchef Paolo Guglielmini 

Med Hexagons molnbaserade plattform för Digital Reality, HxDR, har R-evolution utvecklat en Green Cubes Methodology, en ny metod för mätning och visualisering av skog. Metoden kombinerar teknik och vetenskap för att generera en digital tvilling av skogen. Green Cubes nyttjar Hexagons senaste hybridflygfoto och LIDAR samt markbaserade Reality Capture för att mäta och visualisera skogens volym, komplexitet och indikation av biologiska mångfald.  

Avskogning, boskapsuppfödning och produktion av palmolja har enligt Världsnaturfonden lett till att världens biologiska mångfald minskat med 69 procent. För att bekämpa denna kritiska situation initierar R-evolution Green Cubes för att skydda viktiga regnskogskorridorer med hög biologisk mångfald.  

Genom samarbete med forskare och lokalt engagemang för att säkerställa bevarande av regnskog finns det möjlighet för företag att sponsra Green Cubes, som ett led i sitt CSR-arbete.  Det gör även att företag kan möta sina hållbarhetskriterier enligt ESG. Man är dessutom med och möjliggör en ny och återkommande hållbar inkomstkälla för lokala skogsägare.  

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Josefsson, vd R-evolution, Hexagon AB, erik.josefsson@hexagon.com
Madlen Nicolaus, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, media@hexagon.com

Om R-evolution:
R-evolution är Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i green-tech. Företaget lanserades i februari 2021 för att kombinera hela Hexagons teknikinnovation med investeringar för att accelerera grön tillväxt globalt. R-evolution har initiativ inom sol, vind, vätgas, vattenrengörning, blåa koldioxidkrediter och nu skog. För mer information, besök www.r-evolution.com och Green Cubes.

Om Hexagon:
Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet. 

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss påhexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon