Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

26 april 2024

Första kvartalet 2024

• 3 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur)
• Nettoomsättning ökade med 1 procent till 1 299,9 MEUR (1 286,6).
• Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 299,9 MEUR (1 285,1)
• Justerad bruttomarginal uppgick till 66,5 procent (66,5)
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 1 procent till 376,5 MEUR (371,2)
• Justerad rörelsemarginal uppgick till 29,0 procent (28,9)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 10,1 Euro cent (10,4)
• Resultatet per aktie, inklusive justeringar, uppgick till 8,9 Euro cent (9,1)
• Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär ökade till 219,4 MEUR (141,5)
• Kassagenereringen uppgick till 88 procent (66)
• Återkommande intäkter ökade med 6 procent till 520,3 MEUR (491,5)

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Hull, Head of Investor Relations, +44 (0) 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 500 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,4 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon