Hexagon stärker sitt erbjudande inom mjukvara för byggsektorn med förvärvet av Projectmates

12 januari 2023

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Projectmates, en SaaS-baserad, ägarfokuserad leverantör av mjukvara för hantering av byggprojekt.

Sedan 1997 har Projectmates levererat en branschledande lösning utformad specifikt med en ägares behov i åtanke: att leverera positiv avkastning från varje spenderad krona. Projectmates konfigurerbara och centraliserade plattform gör det möjligt för ägare att hantera och uppdatera arbetsdokument och projekt på en enhetlig plats – från planeringsstadiet till avslut och överlämning till fastighetsförvaltningen.

Genom att koppla samman ägare med arbetsplatser i realtid och spåra viktig information om konstruktionsändringar, arbetsplatsens framsteg och förväntningar får ägare den insynen som behövs för att se till att projekt utförs, övervakas, kontrolleras, avslutas i tid och inom budget. Med omfattande rapporteringskapacitet och en enhetlig vy över hela projektportföljen – från kapitalplanering och budgetallokering till anbud, kontrakt, ändringsorder, fakturering och betalning – kan ägarna effektivisera kommunikation och samarbete med arkitekter, ingenjörer och byggentreprenörer för att förbättra svarstider, arbetsflöden och avkastning på investerat kapital.

"De lösningar som byggentreprenörer använder för att minska budgetöverskridanden och förseningar i tidsplanen är ofta för begränsade för att kunna hantera flera projekt samtidigt – från koncept till avslut – och tillhandahåller heller inte den relevanta information som krävs. Projectmates ledande SaaS-teknologi, som är specialbyggd för ägare, förändrar hur projekt visualiseras och hanteras. Genom uppföljning av tidsplaner, projektplaner och kostnader kan ägare av alla byggprojekt – från industriella och kommersiella tillgångar till infrastruktur – undvika förseningar och spara pengar", säger Hexagons vd och koncernchef Paolo Guglielmini.

"Projectmates lösning kompletterar vår befintliga byggportfölj (HxGN Smart Build) som används av byggentreprenörer och ledande EPC:er och omfattar mjukvara för planering och projektstyrning, samt lösningar för reality capture som övervakar säkerheten och utveckling på arbetsplatsen. Med Hexagons etablerade globala kanaler och kundbas kommer Projectmates att kunna utöka sin branschledande lösning till ägare över hela världen", fortsätter Guglielmini.

Projectmates (Systemates, Inc., som gör affärer under namnet Projectmates), med huvudkontor i Dallas, Texas, USA, utför sina tjänster till ett brett spektrum av kunder och branscher med över 100 000 aktiva projekt i Nordamerika, kommer att ingå i Hexagons division Geosystems. Förvärvet har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat och ett slutförande är beroende av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com  
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 4,3 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon