Hexagon lanserar ett operativt effektivitetsprogram med beräknade årliga besparingar på 160-170 MEUR från 2025

26 juli 2023

Hexagon fortsätter att utveckla mer mjukvarucentrerade affärskritiska lösningar till sina kunder inom reality capture, mätteknik och positionering. Efterfrågan på mer produktiva, hållbara och högkvalitativa lösningar ökar, vilket positionerar Hexagon för fortsatt lönsam tillväxt.

För att dra nytta av dessa möjligheter och bygga en stark finansiell profil för våra aktieägare strävar vi ständigt efter effektiviseringar och investeringsmöjligheter för att stärka vår expertis och fokusera på tillväxtområden.

Därför kommer Hexagon att ta en engångskostnad på cirka 200 MEUR under tredje kvartalet 2023 med en liknande likviditetseffekt. Programmet kommer att implementeras över de kommande sex kvartalen och förväntas generera årliga kostnadsbesparingar om 160–170 MEUR, med förväntad full effekt i början på 2025.

Programmet kommer, bland annat, att fokusera på:  

  • Minskning av kostnader för Hexagons kontor och lokaler med ca 25%
  • Generera divisionsövergripande effektiviseringar för att minska de totala omkostnaderna
  • Optimering av utveckling, tillverkning och digitala processer genom automatisering
  • Rationalisering av affärsområden och verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten

De årliga besparingarna kommer att användas för att stödja Hexagons rörelsemarginalmål[1] och samtidigt motverka inflationstrycket samt möjliggöra fortsatta investeringar i organisk tillväxt.

“Hexagon har en betydande marknadspotential som drivs av långsiktiga och branschövergripande megatrender. Under de senaste kvartalen har vi utvärderat vår verksamhet utifrån denna potential och detta effektivitetsprogram kommer att skapa den grund som krävs för att framgångsrikt ta tillvara på denna potential,” säger Paolo Guglielmini, Hexagons vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tom Hull, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +44 7442 678 437, ir@hexagon.com
Madlen Nicolaus, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +44 207 068 6575, media@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2023 kl. 08:00.

[1] Hexagons mål är att nå en rörelsemarginal på mer än 30 procent till slutet av 2026.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon