Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

28 april 2023

• 8 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur)
• Operationell nettoomsättning ökade med 11 procent till 1 286,6 MEUR (1 163,4). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 285,1 (1 159,7)
• Bruttomarginalen uppgick till 66,5 procent (65,1)
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 11 procent till 371,2 MEUR (335,1)
• Justerad rörelsemarginal uppgick till 28,9 procent (28,8)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 344,4 MEUR (329,3)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 282,4 MEUR (270,0)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 10,4 Euro cent (9,9)
• Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade till 141,5 MEUR (171,3)

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Hull, Head of Investor Relations, +44 (0) 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon