Hexagon delårsrapport 1 Januari - 30 September 2023

27 oktober 2023

Tredje kvartalet 2023

• 8 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur)
• Rapporterad operationell nettoomsättning ökade med 2 procent till 1 352,1 MEUR (1 320,2). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 349,8 (1 316,6)
• Justerad bruttomarginal uppgick till 65,5 procent (65,2)
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 2 procent till 393,0 MEUR (386,2)
• Justerad rörelsemarginal uppgick till 29,1 procent (29,3)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 350,0 MEUR (377,3)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 287,1 MEUR (309,4)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 10,6 Euro cent (11,4)
• Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade till 146,5 MEUR (243,5)

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Hull, Head of Investor Relations, +44 (0) 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com
 

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon