Hexagon kapitalmarknadsdag 2023

7 december 2023

 • Bekräftar sina mål på medellång sikt för 2022–2026
  • Genomsnittlig årlig organisk tillväxt på 5–7%
  • Genomsnittlig årlig strukturell tillväxt (M&A) på 3–5%
  • Rörelsemarginal EBIT1 (inkl. PPA) på mer än 30% vid utgången av 2026
 • Bekräftar målet om en årlig kassagenerering på 80-90%
 • Presenterar planer på att uppnå 95% minskning av scope 1 och 2 utsläpp till 2030 och nå nettonoll till 2050
 • Ökar den finansiella informationsgivningen på kvartalsbasis
 • Föreslår att incitamenten för ledningen anpassas till de finansiella målen för 2026, inklusive målet för kassagenereringen

Hexagon AB anordnar idag sin kapitalmarknadsdag kl. 12.30 GMT i London, Storbritannien. Vid evenemanget kommer VD Paolo Guglielmini, CFO David Mills, CSO Ben Maslen, CTO Burkhard Boeckem och hållbarhetschef Eva Carranza Alvarez att ge en uppdatering om Hexagons ambition, tillväxtstrategi och förbättringar av dess finansiella och hållbarhetsrelaterade rapportering.

Ny divisionsrapportering och finansiell informationsgivning

Från och med första kvartalet 2024 kommer Hexagon att börja rapportera intäkter och EBIT1 för sina operativa divisioner på kvartalsbasis. Divisionerna är:

 • Manufacturing Intelligence
 • Asset Lifecycle Intelligence
 • Geosystems
 • Autonomous Solutions
 • Safety, Infrastructure & Geospatial

Under dagen kommer ledande befattningshavare från respektive division att presentera ytterligare information om affärsenheterna och tillväxtstrategierna.

CFO David Mills kommer att ge en omfattande genomgång av värdeskapande, kapitalallokering och rapportering inom Hexagon, inklusive den extra kvartalsrapporteringen av:

 • M&A-intäkter och EBIT
 • Intäkter från mjukvara
 • Återkommande intäkter
 • Kapitalisering av FoU
 • Kassaeffekt av lager, kundfordringar och leverantörsskulder (rörelsekapital)

Fast beslutna att uppfylla de finansiella målen på medellång sikt 2022-2026 och bekräfta målet om en årlig kassagenerering på 80-90%

Hexagon har bekräftat sina finansiella mål på medellång sikt för 2022–2026:

 • Genomsnittlig årlig organisk tillväxt på 5–7%
 • Genomsnittlig årlig strukturell tillväxt (M&A) på 3–5%
 • EBIT1 rörelsemarginal (inkl. PPA) på mer än 30% vid slutet av 2026
 • Bekräftar målet om en årlig kassagenerering på 80-90%.

Målen baseras på både interna och externa faktorer, inklusive strukturella efterfrågetrender för förbättringar inom hållbarhet, produktivitet och lösningar på arbetskraftsbrister, samt proaktiva interna åtgärder som vidtas för att fokusera teknikledarskap, förbättra kommersiellt genomförande och driva operativ excellens.

Incitament

Ledningens incitament från 2024 kommer att föreslås vara i linje med de finansiella målen för 2026, inklusive målnivån för kassagenerering. De justerade incitamenten för ledningen kommer att beskrivas i de ersättningsriktlinjer som ska godkännas av årsstämman 2024.

Nya hållbarhetsåtaganden

Eva Carranza Alvarez, Head of Sustainability, kommer att tala om Hexagons åtaganden kring att arbeta hållbart och ansvarsfullt på sina marknader, samt den roll Hexagon spelar som drivkraft för hållbarhet hos sina kunder. Carranza Alvarez kommer att belysa åtagandena kring att:

 • Uppnå 95% minskning av scope 1 och 2 utsläpp till 2030
 • Uppnå nettonoll till 2050

Information om webbsändningen

Kapitalmarknadsdagen börjar kl. 12.30 GMT. Registrering till webbsändningen återfinns här: https://events.hexagon.com/webcastCMD2023

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Hull, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +44 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com
Madlen Nicolaus, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +44 207 068 6575, media@hexagon.com

1 Rörelseresultat exklusive realisationsvinster på aktier i koncernföretag och justeringar. Justeringar har exkluderats för att underlätta förståelsen av koncernens operativa utveckling och för att ge jämförbara siffror mellan perioder

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon