Hexagon offentliggör sammanfattning av resultatet för fjärde kvartalet 2022 och ändrar datum för offentliggörande av bokslutskommunikén till följd av en isolerad incident kopplad till ett e-postkonto

23 januari 2023

Till följd av en isolerad händelse gällande obehörig tillgång till ett specifikt e-postkonto som innehöll information avseende resultatet för fjärde kvartalet 2022, släpper Hexagon en sammanfattning av bokslutskommunikén för 2022 före offentliggörandet av hela bokslutskommunikén. En utredning bekräftade att händelsen inte påverkade Hexagons interna nätverk eller verksamhet och det finns heller inga bevis för att konfidentiell information läckt ut. Händelsen är fullt utredd.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022:

  • Operationell nettoomsättning ökade med 15 procent till 1 403,2 MEUR (1 216,7), vilket motsvaras av organisk tillväxt om 8 procent, struktur om 2 procent och translationseffekter av valutakursrörelser om 5 procent.
  • Alla regioner rapporterade stabil organisk tillväxt (EMEA: 11 procent, Amerika: 7 procent, och Asien: 7 procent)
  • Geospatial Enterprise Solutions (GES) operationella nettoomsättning uppgick till 662,0 MEUR (586,5), vilket motsvarar 5 procent organisk tillväxt, driven av stark utveckling inom Autonomy & Positioning (15 procent) och en stabil trend för både Geosystems (4 procent) och Safety, Infrastructure & Geospatial (3 procent).
  • Industrial Enterprise Solutions (IES) operationella nettoomsättning uppgick till 741,2 MEUR (630,2), vilket motsvarar 12 procent organisk tillväxt, där både Manufacturing Intelligence (13 procent) och Asset Lifecycle Intelligence (8 procent) bidrog starkt.
  • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 12 procent till 418,0 MEUR (373,1) med en marginal på 29,8 procent (30,7). EBIT1-marginalen påverkades positivt av stabil volymtillväxt, gynnsam pris och kostnadsutveckling samt nya produktlanseringar, vilket också hade en påverkan på den rekordhöga bruttomarginalen om 66,2 procent (65,0), dock påverkades EBIT1-marginalen negativt av nettovalutaeffekter (translationseffekt: 23,5 MEUR, transaktionseffekt: -20,5 MEUR).

Not: sammanfattning av fjärde kvartalet 2022 har inte granskats av bolagets revisorer.

“Hexagon tar personlig integritet och säkerhet på största allvar och valde som försiktighetsåtgärd att offentliggöra en sammanfattning av fjärde kvartalet så snart som möjligt. Hexagon rapporterade ett starkt avslut på 2022 och går in i det nya året med goda förutsättningar. Jag ser fram emot att diskutera resultatet mer ingående den 24 januari”, säger Hexagons vd och koncernchef, Paolo Guglielmini.

Ingen ytterligare information kommer att lämnas innan dess att Hexagon offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 på det ändrade datumet tisdagen den 24 januari, cirka kl. 08:00 CET. En ny inbjudan till telefonkonferensen med tid och uppgifter för att medverka kommer att offentliggöras separat.

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2023 kl. 08:30 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon