Paolo Guglielmini utnämns till ny vd och koncernchef för Hexagon

27 juni 2022

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att Paolo Guglielmini kommer att efterträda Ola Rollén som vd och koncernchef för Hexagon AB från och med den 31 december 2022.

Gun Nilsson har valt att lämna sin post som vd för Hexagons huvudägare MSAB, den 1 oktober 2022 och kommer därmed avgå som styrelseordförande i Hexagon AB vid Årsstämman 2023. MSAB, i samråd med  nomineringskommittén, har för avsikt att föreslå Ola Rollén som ny styrelseordförande vid Årsstämman 2023.  

Paolo Guglielmini är idag Chief Operating Officer (COO) för Hexagon AB samt chef för divisionen Manufacturing Intelligence (MI). Dessförinnan ansvarade Paolo för bland annat strategi, affärsutveckling samt M&A, och han har haft en avgörande roll i det strategiska skiftet till en mer mjukvarucentrerad lösningsportfölj. Paolo, tillsammans med sitt team, tog MI till all-time-high under 2021.    

Innan Paolo började på Hexagon 2010 arbetade han bland annat på CERN, den Europeiska organisationen för kärnkraftsforskning i Schweiz, samt på Accenture. Han har en Master of science i Engineering samt en MBA från IMD.

”Jag är glad över att vi har hittat en intern efterträdare som kommer att ge långsiktig stabilitet och kontinuitet till Hexagon. Samtidigt är vi i behov av föryngring när vi förbereder detta fantastiska företag för nästa stora strategiska steg. Jag har haft fullt fokus på Hexagons välbefinnande de senaste 22 åren och är tacksam över att få fortsätta följa företagets framgångsrika utveckling som styrelseordförande,” säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

”På styrelsens och aktieägarnas vägnar vill jag tacka Ola för hans otroliga prestationer genom åren. Under sina 22 år som vd och koncernchef har han växt företaget från 150 MEUR i börsvärde till en multinationell ledare inom digitala lösningar med ett börsvärde om 30 mdEUR. Han har tillfört ett enormt värde till både aktieägare, industri och samhälle. Jag är övertygad om att Paolo kommer att fortsätta denna resa och ta Hexagon till nästa nivå. Det har varit en ära att följa detta fantastiska företag i mer än 14 år som en del av styrelsen, varav de senaste 5 åren som ordförande,” säger Hexagons styrelseordförande, Gun Nilsson.

“Jag känner mig hedrad över möjligheten att bygga vidare på arvet som Ola och vårt team har skapat under de senaste två decennierna, och är glada över att få leda Hexagon in i framtiden. Vi är mycket väl positionerade för att dra nytta av de stora möjligheter som ligger framför oss. Genom att kombinera mjukvara, sensorer och autonoma teknologier skapar vi hållbart värde för våra intressenter,” säger Hexagons COO och chef för Hexagon Manufacturing Intelligence, Paolo Guglielmini.

Samtidigt genomförs följande organisationsförändringar:

Josh (Joshua) Weiss, COO för Hexagon Geosystems, kommer att efterträda Paolo som chef för Hexagon Manufacturing Intelligence från och med den 1 juli 2022. Josh har haft flertalet ledande befattningar sedan han började på Hexagon 2015, bland annat som chef för affärsenheterna Geosystems Mining och Heavy Construction. Josh kommer att rapportera till Hexagons vd och koncernchef och ingå i koncernledningen.

Michael Ritter, chef för Hexagon Autonomy & Positioning, antar från och med idag en ny senior roll med det övergripande ansvaret för divisionerna Hexagon Autonomy & Positioning, Mining och Agriculture. I denna roll kommer Michael ansvara för att implementera en gemensam strategi för att accelerera synergier mellan divisionerna och stärka lösningsportföljen för Hexagons kunder. Michael kommer att fortsätta rapportera till Hexagons vd och koncernchef och ingå i koncernledningen.

Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations på Hexagon, efterträder Michel Ritter som chef för Hexagon Autonomy & Positioning, från och med den 1 oktober 2022. Maria började på Hexagon 2015 och har haft en avgörande roll i att utveckla företagets strategi och hållbarhetsagenda, att stärka Hexagons kultur och öka aktieägarvärdet. Maria kommer att rapportera till Michael Ritter.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB,
+46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
 

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 08:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon