Hexagons R-evolution möjliggör blåa koldioxidkrediter för världens största sjögräsekosystem

14 november 2022

14 november 2022
r-evolution-enables-blue-carbon-credits

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att R-evolution, Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i greentech, har vunnit ett kontrakt för flerdimensionell kartläggning av Bahamas kustområden. Kartläggningen är en viktig del i ett större initiativ att skydda och återställa marina ekosystem som lagrar koldioxid samt för att finansiera initiativ som bevarar klimatet och främjar biologisk mångfald.

Mer än 80% av det globala kretsloppet för koldioxid går genom haven, och marina koldioxidsänkor blir en allt viktigare faktor för att motverka klimatförändringar. Marina ekosystem lagrar växthusgaser cirka 35 gånger snabbare än tropisk regnskog och kan lagra tio till femton gånger så mycket koldioxid som dess landbaserade motsvarighet. Bahamas sjögräsängar beräknas motsvara upp till 92 000 kvadratkilometer – vilket utgör hemvisten till 40% av världens sjögräs där hundratals miljoner ton koldioxid lagras.

R-evolutions insteg i marina koldioxidsänkor började i december 2021 när bolaget tillsammans med Beneath The Waves genomförde en första kartläggning av Little Bahama Banks havsbotten. De två målen med projektet var att validera Beneath The Waves initiala resultat vilka indikerade att Bahamas hade de största sjögräsbäddarna i världen, samt att förse en precis och skalbar lösning som årligen kan mäta förändring och hälsa hos världens största ekosystem för sjögräs.

Det innovativa samarbetet kombinerade sensorförsedda tigerhajar, undersökningar genomförda av marina fartyg och dykare, flygdata och Hexagons flygburna teknik inom bathymetrisk LiDAR för att kartlägga en av världens största sjögräsbäddar utanför Bahamas. Kartläggningen är vital för att skydda sjögräsområdet och utgör grunden till en statlig utgivning av blåa koldioxidkrediter.

Efter framgångsrik validering av Beneath The Waves forskning förbereder Bahamas regering för utgivning av världens första blåa koldioxidkrediter för sjögräs, med Beneath The Waves som heltäckande forskningspartner och R-evolution som leverantör av kartläggningstjänster byggda på det främsta inom punktdensitet och djupvattenpenetration för klassificering och kartläggning av sjögräs.

”Blåa koldioxidhabitat, så som sjögräsängar och saltängar, är bland de mest effektiva naturliga miljöerna för att bekämpa klimatförändringar. Att försumma dessa tusentals år gamla koldioxidsänkor kan orsaka oåterkallelig skada på vår planet. Blåa koldioxidkrediter frigör inte industrier från deras ansvar att driva övergången mot koldioxidfria energikällor, men de finansierar förebyggandet av nya koldioxidutsläpp genom att bevara existerande ekosystem samt absorberingen av ny koldioxid genom återställande av försummade habitat”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Upplägget som tagits fram av Bahamas regering inkluderar ett partnerskap mellan Carbon Management Ltd. och Beneath The Waves för att säkerställa att det forskningsunderlag som krävs av internationella register uppfylls för en framgångsrik lansering av koldioxidkrediter.

R-evolutions och Beneath The Waves kommande kommersiella kartläggningsexpedition omfattar 1 100 kvadratkilometer utanför ögruppen Exuma i Bahamas, vilket utökar det redan kartlagda området för Bahamas kustnära områden.

R-evolution lanserades i februari 2021 och är Hexagons affärsenhet som fokuserar på att utveckla nya och lönsamma lösningar till företags hållbarhetsutmaningar genom att utnyttja Hexagons lösningar för digitala verkligheter. Läs mer om R-evolutions projekt som blåa koldioxidsystem här.

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com
Erik Josefsson, CEO R-evolution, Hexagon AB, +46 70 857 64 70, erik.josefsson@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 4,3 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon