Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

2 februari 2022

Fjärde kvartalet 2021

• Operationell nettoomsättning ökade med 17 procent till 1 216,7 MEUR (1 044,1). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 210,4 (1 038,0). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 7 procent
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 24 procent till 373,1 MEUR (299,7)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 367,6 MEUR (292,4)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 299,7 MEUR (239,8)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 11,0 Euro cent (9,2)
• Det operativa kassaflödet minskade till 237,3 MEUR (353,4)
• Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,11 EUR (0,09) per aktie, en ökning med 22 procent

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 8:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon