David Mills utnämns till ny finansdirektör för Hexagon

7 oktober 2022

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att David Mills kommer att efterträda Robert Belkic som finansdirektör (CFO) för Hexagon AB från och med den 1 juli 2023.

David Mills, som för närvarande är CFO för divisionen Manufacturing Intelligence (MI), kommer att utses till CFO för Hexagon AB från och med den 1 juli 2023. I sin roll kommer David att leda Hexagons finansfunktioner och stödja Hexagons nyutnämnda vd och koncernchef Paolo Guglielmini. David har arbetat nära Paolo sedan 2010 och har hjälpt främja MI:s organiska tillväxt och finansiella utveckling, drivit och integrerat flera framgångsrika förvärv och följaktligen mer än tredubblat företagets storlek under hans tid som CFO.

David har en kandidatexamen i ekonomi och redovisning från University of Hull, och som auktoriserad revisor har han fokuserat på komplexa globala rapporteringssystem, resultatanalys och i slutändan förbättringsarbete inom olika industrisektorer som tillverkning, tjänster och mjukvara.
David har arbetat för Hexagon i flera ledande roller inom finansorganisationen sedan 1999. Under denna tid har han drivit och förbättrat finansiella resultat inom olika produkt- och mjukvaruportföljer, proaktivt stöttat koncernens M&A-verksamhet samt utvecklat och ansvarat för globala team.

David kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som CFO för MI-divisionen tills en efterträdare har utsetts.

Charlotte Anderberg, som för närvarande är chef för koncernens finansiella rapportering, utnämns till VP of Group Finance, som ett erkännande av hennes expertis och centrala roll i prestationen och den framtida utvecklingen av Hexagons finansorganisation.

Robert Belkic, för närvarande Hexagons CFO och vice vd, kommer att lämna Hexagon den 30 juni 2023. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll, rapportera direkt till Hexagons vd och koncernchef och förbli medlem av ledningsgruppen fram till dess.

"Å styrelsens vägnar vill jag tacka Robert Belkic för hans förtjänstfulla arbete under de senaste 13 åren, som lämnat ett stort avtryck under Hexagons framgångsrika tillväxtresa”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.”

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com 

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2022 kl. 08:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,000 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.2bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon