Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Fjärde kvartalet 2020

  • Operationell nettoomsättning minskade med -1 procent till 1 044,1 MEUR (1 058,9). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 038,0 (1 058,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 1 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 4 procent till 287,2 MEUR (277,0)
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 279,9 MEUR (271,1)
  • Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 229,5 MEUR (222,3)
  • Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,62 EUR (0,60)
  • Det operativa kassaflödet ökade till 353,4 MEUR (221,1)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,65 EUR (0,62) per aktie, en ökning med 5 procent
  • Hexagons styrelse föreslår en aktiesplit 7:1

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 8:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon