Hexagon presenterar nya ESG-mål för att stärka sitt hållbarhetsprogram

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa ESG-mål (Environmental, Social and Governance) centrerade kring koldioxidutsläpp, leverantörsrevisioner och mångfald.

Hexagons innovativa lösningar bidrar redan till miljömässig och social hållbarhet genom förbättrad effektivitet, kvalitet och säkerhet inom ett flertal branscher och samhällen. Men bolagets hållbarhetsresa definieras inte bara av den inverkan dess lösningar har på marknaden, utan även av dess egna processer och handlingar. Som ett led i Hexagons åtagande att öka sitt ESG-fokus syftar hållbarhetsprogrammet till att främja miljön, generera positiva sociala bidrag och säkerställa god bolagsstyrning. Hållbarhetsprogrammet inkluderar mål för 2023 och framåt, och omfattar aktiviteter för att avsevärt minska koldioxidavtrycket, förbättra hanteringen av risker i leverantörskedjan och öka könsbalansen i ledande befattningar.

ESG-målen inkluderar:

  • Koldioxidneutralitet i scope 1 och 2 till år 2030
  • Koldioxidneutralitet i scope 1, 2 och 3 genom hela värdekedjan till år 2050
  • Hållbarhetsrevisioner av samtliga direkta leverantörer i riskområden till år 2023
  • Uppnå minst 30 procent kvinnor i ledande befattningar till år 2025

Målen ska uppnås genom olika aktiviteter, från att öka energieffektiviteten i bolagets anläggningar och minska koldioxidutsläppen från affärsresor och tjänstebilar, till att fokusera på hållbarhet inom produktdesign, åtstramade leverantörsrevisioner samt initiativ som skapar och främjar en inkluderande kultur och attraherar en mångfald av talanger.

”Vi är mycket stolta över att kunna möjliggöra hållbar utveckling med våra lösningar som bemöter några av de mest brådskande utmaningarna i vår tid. Med ett tydligt fokus på hållbarhet i vår verksamhet är ambitiösa mål som bidrar till en mer hållbar planet ett naturligt nästa steg. Vi åtar oss att upprätthålla hög standard inom alla hållbarhetsområden genom initiativ som minskar vårt miljöavtryck, som bättre möter kundernas efterfrågan, som positivt påverkar mångfalden i rekryteringsprocessen, som genererar besparingar och som accelererar innovation”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet på hexagon.com/our-story/sustainability och i Hexagons hållbarhetsrapport som publiceras senare under kvartalet (mars 2021).

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon